Certifikát opravňující ke stavbě vydal v roce 2010 autorizovaný inspektor Milan Teigiser v rozporu se zákonem. Nejednal s několika vlastníky sousedních pozemků jako s účastníky stavebního řízení, přestože podle rozhodnutí správních soudů a následně i magistrátu měl, vyplývá z deklaratorního rozhodnutí.

Rozhodnutí ještě není pravomocné, Bauhaus se proto nechce k situaci vyjadřovat. Může se ještě odvolat ke krajskému soudu.

Bauhaus funguje od roku 2012 a jeho stavbu provázely velké protesty obyvatel Ivanovic, kteří mají supermarket přes silnici. Certifikát byl zákonným způsobem, jak nahradit stavební povolení. Podle tvůrců zákona měl však sloužit pro malé stavby například rodinných domů, aby se fyzickým osobám zkrátilo stavební řízení.

Inspektor Teigiser měl podle názoru Krajského soudu v Brně a následně i Nejvyššího správního soudu přiznat několika vlastníkům sousedících nemovitostí právo účastníka stavebního řízení, kteří do něj mohli vstupovat svými připomínkami, což neudělal. „Obchodní společnosti Heršpická - správa nemovitostí nevzniklo právo stavby,“ konstatoval magistrát.

Stavbu provázely i další problémy. Znalecký posudek například již dříve konstatoval, že prodejní plocha překračuje rozměr 10 000 m2, kterou jako maximum povolovalo územní rozhodnutí. Po několik měsíců byl Bauhaus hotový, ale nesmělo se v něm prodávat.

Občané se spojili do spolku Klidné Ivanovice, který několik let bojoval za svá práva. „Investor si musel být dobře vědom, že v řádném stavebním řízení se jen těžko vypořádá s řadou oprávněných námitek proti stavbě. Proto účelově odstoupil od stavebního řízení a místo stavebního povolení zažádal o certifikát autorizovaného inspektora, který námitky v rozporu se zákonem ignoroval,“ řekla za spolek Martina Komendová.

Podle Hany Chalupské z Nesehnutí výstavbu provázely nezákonnosti od počátku. „Šlo o hrubé porušení územního plánu, které se obchod snažil skrýt pokoutně vydaným certifikátem, což umožňovala díra ve stavebním zákoně. Díky veřejné kontrole bylo toto jednání odhaleno a stavební zákon opraven. Poslanci, kteří navrhují v aktuální novele stavebního zákona zrušit právo spolků hájit místní obyvatelstvo, a tím i veřejnou kontrolu autorizovaných inspektorů, by po tomto rozhodnutí magistrátu měli své návrhy stáhnout,“ uvedla Hana Chalupská z Nesehnutí.

Dodala, že potvrdí-li krajský úřad rozhodnutí magistrátu, bude Bauhaus nelegální stavbou, s čímž se pak musí správní úřady vypořádat. „Je možné nařídit demolici, Bauhaus se také může s dotčenými lidmi domluvit na nějakých kompenzacích a stavbu je možné dodatečně legalizovat, což se běžně v Česku děje,“ řekla Chalupská.