Ministerstvo zdravotnictví odmítá již osm let poskytnout veřejnosti analýzu k domácím porodům. Od advokátní kanceláře bývalého ministerstva spravedlnosti Pavla Němce si za více než 50 000 korun nechalo zpracovat analýzu o trestní odpovědnosti rodiček v souvislosti s porodem doma. A dokument pořízený z veřejných peněz ministerstvo utajilo.

Právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota v roce 2010 požádala ministerstvo o poskytnutí této analýzy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Ministerstvo to odmítlo, aktivisté se proto domáhají dokumentu soudně. „Analýza může sloužit nejen ke kriminalizaci žen v souvislosti s volbou domácího porodu, ale i porodních asistentek,“ vysvětlila Candigliota, která propaguje domácí porody.

Veřejné peníze, veřejné informace

Stát se podle aktivistky dlouhodobě snaží možnost žen zvolit si domácí porod potlačovat. „V zahraničí je naopak na základě vědeckých výzkumů podporována a Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen opakovaně vyzývá Českou republiku, aby byl ženám umožněn porod mimo nemocnici vedený porodními asistentkami,“ tvrdí Candigliota.

Vzhledem k tomu, že analýza vznikla za veřejné peníze, tak považuje Liga »za samozřejmé, že veřejnost musí mít právo se s ní seznámit a kontrolovat, na co úřad vynakládá peníze od daňových poplatníků«. Jinak by prý možnost úřadů zadávat si zpracování nepotřebných právních analýz mohla vést k vyvádění prostředků z veřejných rozpočtů. „Navíc v tomto případě není vůbec zřejmé, k čemu ministerstvo analýzu potřebovalo a jak ji využilo,“ řekla aktivistka.

Autorské dílo to není?

Ministerstvo zdravotnictví i soudy odmítly analýzu poskytnout s tím, že se jedná o výklad právních předpisů zpracovaný výhradně pro vnitřní potřeby ministerstva. Nelze podle nich vyloučit, že lze analýzu považovat za autorské dílo, k němuž má majetková práva Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová. Ústavní soud ale námitku o autorském dílu zpochybnil.

Ústavní soudce Jaromír Jirsa zdůraznil, že rozhodnutí se netýká samotné problematiky domácích porodů. „V první řadě jde o právo na informace a svobodnému přístupu k nim,“ řekl.

Podle něj ve sporu na jedné straně stojí právo veřejnosti na informace, na druhé straně ochrana autorských děl. „Šlo o to, které z těchto zákonných práv upřednostnit,“ řekl Jirsa. Ústavní soud konstatoval, že správní orgány se nedostatečně vypořádaly s tím, proč upřednostnit právě ochranu autorského díla.


Ústavní soud se proto nezabýval tím, které právo má přednost. „Soudy totiž nedostatečně zdůvodnily, proč je napadená analýza jedinečným dílem a zda naopak nejde o nějakou jednoducho rešerši či výklad zákona, který nepožívá ochrany autorského díla,“ zdůraznil soudce. Proto předchozí verdikty soudů zrušil. Ty o celé kauze budou muset rozhodovat znovu a  budou již vázány stanoviskem Ústavního soudu.

Video: Podívejte se, jak domácí porod vypadá
Video
délka: 01:18.39
Video se připravuje ...

Magický okamžik, otec přivede na svět vlastní dcerku. Youtube