V médiích a na sociálních sítích se v posledních dnech objevily zavádějící informace o tom, že se město Brno připravuje na přijímání cizinců a zavádí na úřadě arabštinu. Na představitele města Brna se kvůli tomu obrací s dotazy na toto téma řada občanů,“ uvádí se na stránkách města. Lidé naráží na projekt, který Brno chystá.

„Jestliže chceme, aby tu lidé jiných národností pracovali a žili legálně, tak je jim potřeba vysvětlit naše pravidla, aby jim rozuměli. Z tohoto důvodu připravilo město projekt zaměřený na úředníky a zaměstnance dalších institucí, kterým bude pracovník s jazykovými znalostmi pomáhat v komunikaci s klienty z jiných zemí,“ vysvětluje dál.

Město si od toho slibuje například i úspory peněz z veřejných rozpočtů. „Díky lepší komunikaci s úřady lze očekávat zvýšenou schopnost cizinců platit si péči v nemocnicích. Očekává se zvýšení legální zaměstnanosti cizinců. Díky omezení nelegálního zaměstnávání stoupnou příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění a výběr daní,“ vypočítává radnice v prohlášení klady.

Připravuje se město Brno na přijímání migrantů?

Projekt podle radnice nemá za cíl žádným způsobem ovlivňovat migrační politiku, přijímání uprchlíků či přemisťování žadatelů o azyl. Města na to podle zákona nemají ani kompetence. „Díky projektu budou na Magistrátě města Brna pracovat čtyři noví tlumočníci. Díky nim se bude možné na úřadě domluvit vietnamsky, rusky/ukrajinsky, rumunsky a arabsky. Výběr jazyků, které by měli tlumočníci ovládat, byl stanoven na základě údajů o počtech cizinců žijících v Brně, kterými disponuje ministerstvo vnitra, a také na základě doporučení bezpečnostních odborníků,“ upřesňují úředníci.

Brno je v současné době městem s druhým nejvyšším počtem cizinců v ČR. Projekt by měl začít fungovat od září letošního roku a z rozpočtu města Brna bude na tento projekt vyčleněno 300 tisíc korun. Další prostředky do potřebných 10 milionů korun získá město z dotací a od partnerské organizace projektu.