„V objektu ZŠ proběhlo kontrolní měření na stanovení koncentrace respirabilních anorganických vláknitých částic. Z výsledku měření je patrné, že došlo k překročení hygienických limitů pro provoz budovy ZŠ a MŠ Želešice,“ vysvětlila uzavření školy na stránkách obce její ředitelka Dagmar Fránková.

Ředitelka udělila dětem dva dny ředitelského volna, které jí umožňoval zákon. Dnes děti opět zahájily výuku. „Zatím je nemusíme nikam převážet. Našli jsme alternativní prostory v krajem zřízené škole, v budově obecního úřadu a na římsko-katolické faře,“ uvedla starostka Magda Kvardová.

Dnes zamíří do obce odborníci, kteří přesně změří obsah nebezpečného azbestu. „Na základě těchto měření určíme, jak budeme postupovat dál,“ doplnila starostka s tím, že všechny alternativní prostory má obec schváleny hygienikem.