„Připravili jsme celkem 2030 balónků, přičemž nám zůstala přibližně stovka z nich. Chci poděkovat místním školám za to, že se do této akce zapojily, protože našim cílem je upozornit na tento den hlavně mládež,“ řekl pořadatel akce Petr Něnička.

Něnička doufá, že děti budou doma o akci diskutovat. „Mnohdy se pak dozví, že například jejich dědeček nebo pradědeček bojoval ve válce. Lépe tak pochopí, proč tento den patří válečným veteránům,“ domnívá se Něnička.

Do sestavení vlčího máku se nezapojily jen děti, přijeli i vojáci a další příznivci. „Navíc mám ohlasy, že v příštím roce by se obdobná akce měla rozjet například i v Klatovech a Mladé Boleslavi. To by bylo jen dobře, na své předky nesmíme zapomínat,“ zdůraznil Něnička.

Video
délka: 00:15.43
Video se připravuje ...

Rekordní vlčí mák na počest válečných veteránů v Kyjově Blesk - Hynek Zdeněk