Že byl Robinek mezi svými ovečkami velmi oblíbený, bylo patrné už na pohřbu, který se konal 11. února. Věřící tehdy zaplnili oba kostely sv. Janů, ve kterých Mayer sloužil, a tísnili se i na chodbách kláštera a na kúru.

Mayer se v řádu minoritů věnoval hlavně mladým, se kterými podnikal různá setkání a výlety. Na ty teď hojně vzpomínají mezi sebou a také na Facebooku. Připomněli si tam například víkendovou pohádkovou hru, kterou jim Robinek nachystal, ale i řadu dalších akcí.

Nechybí ani odkazy na různá farářova vyprávění o tom, jak se obrátil na víru a stal se knězem, a také texty modliteb za jeho duši. K videu jednoho z knězových obřadů připojili text: "Robinek už za nás oroduje v nebi".

Věřící se také mohli přijít poklonit Mayerově rakvi. Ta je uložena v klášterní hrobce. Do ní byl otevřený přístup celý týden po jeho pohřbu.

Fotogalerie
9 fotografií