Na počátku byla Svatováclavská koruna. V roce 1346 ji nechal zhotovit pro svou korunovaci českým králem Karel IV. Později přibylo žezlo a jablko. Klenoty provázely 22 korunovaných panovníků.


Dokonalé repliky vyrobil zlatník Jiří Urban. „Je známý například tím, že dělal šperky pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., či repliku císařské koruny Svaté říše římské,“ uvedl kurátor výstavy Petr Lukas.

„Otevřeno máme od úterý do neděle, vždy od 10 do 16.30. Nezapomněli jsem ani na dětské návštěvníky. Připravili jsme pro ně interaktivní královský trůn a koruny pro malé krále a královny,“ dodal Lukas. Výstava potrvá do 28. června.

Další vzácné exponáty

Kromě korunovačních klenotů uvidí návštěvníci i ukázku Řádu zlatého rouna, kopii slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště, repliku Pražského Jezulátka, repliku Svatováclavského meče, faksimile listin, pečetě a další předměty.

České korunovační klenoty jsou národní kulturní památkou. Originály jsou uloženy v chrámu Sv. Víta v Praze. Základem je Svatováclavská koruna, která je čtvrtou nejstarší v Evropě. Dospělí platí 150, senioři a VŠ studenti 120, SŠ studenti 90, děti do 15 let 80, od 3 do 6 let 40 Kč. Slevu 20 % dostanou držitelé platné jízdenky IDS, denní vstupenky z VIDA, dále ZTP a ZTP/P včetně doprovodu.

VIDEO: Vyzvedávání originálů korunovačních klenotů je vždy sváteční chvílí.

Video
délka: 06:25.35

Vyzvednutí korunovačních klenotů na Pražském hradě v lednu 2018. Blesk TV