„Do projektu se zapojilo devět fotografů a fotografek. Klienti denního stacionáře Gaudium v Brně, kteří se projektu zúčastnili, mají lehké mentální postižení. Jsou to různé mentální poruchy,“ upřesňuje manažerka Kristýna Kolibová a dodává, že spolu s handicapovanými vystavuje i známý umělec Jindřich Štreit.

Video
délka: 00:13.91
Video se připravuje ...

Unikátní výstava v centru Brna: Mentálně postižení umělci fotili svůj domov. Markéta Malá

Důležité je uznání

Proč vlastně nápad výstavy handicapovaných fotografů vznikl? „Snažíme se prolomit komunikační bariéru a odstranit u zdravých osob strach z postižených lidí. Ocenění jejich tvorby ze strany veřejnosti jim dodává na pocitu sebejistoty a úcty k sobě samým a vnáší jakousi hru do občas jednotvárného života,“ vysvětluje autorka projektu Ilona Kulíková ze Střediska volného času Lužánky.

Projekt posiluje sebevědomí autorů a autorek fotek, bourají se bariéry mezi zdravými a handicapovanými lidmi. Fotografie je hmatatelný výsledek, kterým se mohou pochlubit a za který dostanou uznání. Významná je pro ně i spolupráce s úspěšným fotografem Jindřichem Štreitem a také setkání s mistrem světa v beatboxu ENDRU na vernisáži, který je do svého vystoupení zapojil,“ dodává Kolibová.

Fotili své domovy

Autoři fotografií dostali zadání fotit domov. „Jedná se tedy převážně o jejich pojetí domova, rodinu, zvířata, věci u nich doma, obecně prostředí, kde se pohybují s příbuznými. Někdy nedopatřením vznikla fotka, kterou můžeme považovat za abstrakci, ale nebyl to úmysl. Například jeden fotograf zmáčknul spoušť, když si zapínal bundu a abstraktní momentka byla na světě,“ usmívá se Kolibová. Výstavu nejzdařilejších děl můžete zhlédnout v Art Gallery Brno do 26. března.