„Zájem o soutěž se rok od roku zvyšuje. Letos se soutěže zúčastnil rekordní počet soutěžících a ještě před zahájením soutěže jsme měli kompletně naplněnou kapacitu. Dvanáct z nich bylo žen,“ říká Miloš Balga, který je organizátorem soutěže.

Na každého soutěžícího čekalo 25 keřů odrůdy Rulandské šedé a na juniory 25 keřů odrůdy Pálava. Na ořezání měli časový limit 15 minut. „Přestože se jednalo o poměrně mladou vinici, byl její řez složitý. Soutěžící museli hodně řezat a řada z nich měla problém se vejít do časového limitu. Navíc je trápil silný studený vítr,“ uvedl předseda poroty Roman Slouk.

Osmičlenná odborná porota stejně v předchozích letech hodnotila kvalitu řezu a u nerozhodných výsledků měla možnost přihlédnout k času soutěžících. „Ve stanoveném limitu se podařilo ořezat všechny keře pouze třem čtvrtinám soutěžících,“ upozornil Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR. Za správné ořezání keřů bylo možné získat 5 bodů, celkem tedy 125 bodů. Ondřej Vachek ostříhal všech 25 hlav se ziskem 124 bodů.

Fotogalerie
3 fotografie