Symbolem církevní turistiky bude letos socha Panny Marie Křtinské. „Do Křtin směřují kroky poutníků po celou sezónu. Navíc jsme si loni připomněli 200 let od úmrtí posledního tamního opata premonstrátů,“ uvedl opat Kanonie premonstrátů v Nové Říši Marian Rudolf Kosík.

O rozvoj církevní turistiky se stará zejména brněnské biskupství, které letos navázalo spolupráci s lokalitou St. Pölten v Rakousku. „Turisté tak mohou poznat monumentální kláštery lemující řeku Dunaj v malebném údolí Wachau,“ upozornil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Více se o círekvní turistice dozvíte ZDE

Video
délka: 00:18.07

Symbolem církevní turistiky se letos stala socha Panny Marie Křtinské. Hynek Zdeněk, blesk.cz