Na australském živočichovi je řada zajímavostí. „K obraně před predátory používají trnitý ocas. Nejprve se při nebezpečí snaží najít úkryt, ale pokud se jim to nepodaří, nafouknou se a přitisknou se k podkladu. To pro dravce v kombinaci právě s trnitým ocasem představuje často neřešitelný problém, jak je vlastně odtrhnout,“ přiblížil kurátor chovu plazů Zoo Brno Petr Šrámek.

Ještěrky brání své území jako rodinný klan

Nezvyklé jsou také tím, že žijí v rodinných skupinách vzájemně příbuzných jedinců, kteří aktivně obhajují své teritorium. Navíc tak snáze spatří možné predátory. Těmi jsou divocí psi dingo, lišky, kočky, draví ptáci, varani a hadi.

Egernie Stokesova žije v několika vzájemně oddělených oblastech suchého australského vnitrozemí. V minulosti jejich populace značně poklesla.

„Hrozby kvůli ztrátě přirozeného prostředí přetrvávají dodnes. Řadí se mezi ně především kácení, vypalování, přeměna na pastviny, zasolování, změna cyklů požárů a odstraňování alternativních útočišť, jako jsou člověkem vytvořené biotopy – hromady dříví nebo odpadu,“ doplnil Šrámek.

Snědí, co najdou

V přírodě egernie najdeme v bezlesých oblastech na skalních výchozech, ale také tam, kde rostou stromy. Obývají jejich kmeny i staré duté kmeny a větve. Jsou všežraví a konzumují cokoliv, co jim jejich chudé životní prostředí nabízí, tedy hmyz, jeho larvy, jiné bezobratlé, ale zejména rostlinné části jako květy, plody nebo listy.

VIDEO: V brněnské zoo uhynul v polovině srpna po operaci zubů lední medvěd Umca.

Video
délka: 00:47.32

V brněnské zoo uhynul po operaci zubů lední medvěd Umca. Michal Vaňáč zoo Brno