Kvůli nezveřejnění smluv před stavbou ale nyní hrozily komplikace v podobě doplatku až do výše současné tržní ceny. Stejné problémy řešilo více měst, třeba Liberec, Olomouc nebo Zlín. Některé případy skončily u soudu. Například Liberec už ale byty lidem převedl za symbolickou korunu.

Na úterní jednání zastupitelstva proto přišly desítky lidí. Bod schválilo všech 39 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.

Hrozil doplatek do tržní ceny

Družstevní byty vznikly na přelomu tisíciletí za pomoci dotace od státu například v ulicích Kociánka, Majdalenky nebo Adamcova. Po 20 letech od kolaudace měl nastat bezúplatný převod na členy družstev nebo na družstva.

Po letech se však objevily pochybnosti, že před stavbou nebyl dodržen řádný procesní postup, protože záměry měly být zveřejněny. Některá města tak začala odkazovat na plnění povinností správy majetku s péčí řádného hospodáře, a lidem tak reálně hrozil doplatek až do výše tržní ceny. Došlo i na soudní spory města s družstevníky.

„Jsou dvě cesty. Dodržet závazky, nebo jít soudní cestou s náhradou škod. Neexistuje žádné soudní rozhodnutí, které by chránilo některé město ve smyslu, že by jednalo v dobré víře a že se závazky nemají dodržovat,“ uvedl na zastupitelstvu právník Zdeněk Joukl, který se zabývá problematikou po celé zemi a diskutoval ji i s městem Brnem.

Nesolidní chování

Část družstev zastupovala i právnička Hana Marvanová. Podle ní vznikl problém historicky, ale je nepochybné, že družstevníci si vše zaplatili. Jedinou podporu, kterou podle ní dostali, byl příspěvek od státu, nikoliv od města, na které darem přešly například pozemky.

„Město se zavázalo, že po 20 letech vypořádá vztahy a bezúplatně bude majetek převeden na soukromé osoby, které ho zaplatily. Musí se hledět na to, že smlouvy jsou platné, závazky se musí dodržovat, jinak by se město stalo nesolidním partnerem,“ uvedla Marvanová.

VIDEO: Tak vypadá zrekonstruovaný dům Heidi Janků.

Video
délka: 04:43.72
Video se připravuje ...

Zrekonstruovaný dům Heidi Janků Czech News Center