Úpravy se týkají asi dvoukilometrového úseku toku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi. Koryto bylo v minulosti narovnáno, povodí jej rozvolní a udělá nové oblouky, tok se tím prodlouží asi o 400 metrů.

„Úpravy budou spočívat zejména ve vytvoření zvlněného koryta. Délka revitalizovaného úseku toku před samotnou revitalizací je 1891 metrů. Úpravami vodní tok prodloužíme na délku 2277 metrů. Podél Trkmanky navíc vytvoříme protierozní opatření a pět tůní,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Nové druhy

Úpravy podle povodí povedou například ke zpomalení povrchového odtoku vody či zlepšení splaveninového režimu. Připravované tůně v krajině vytvoří vodní plochu o celkové rozloze 3300 metrů čtverečních. Budou mít různou velikost, tvar a také hloubku. Díky tomu se zvýší různorodost živočichů a rostlin, kteří podobné biotopy osidlují.

„Dno tůní bude v nižší úrovni, než je dno koryta. Tímto návrhem zajistíme stálou hladinu vody v tůních. Jedna tůň bude občasně průtočná a ostatní neprůtočné,“ dodal Gargulák.

Vysadí 630 dřevin

Po dokončení prací vysadí pracovníci povodí v blízkosti koryta 630 dřevin. Mezi stromy, kterých bude 180, budou zastoupeny lípy, duby, javory, habry a jeřáby. Mezi 450 keři bude druhově zastoupený především hloh, ptačí zob, klokoč, kalina a svída. Biotop doplní prvky z kamene a dřeva, které budou sloužit jako úkryty pro drobné živočichy. Mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi tak vznikne biocentrum o šířce 150 metrů.

Práce začaly předáním staveniště na konci loňského roku, vyžádají si investiční náklady v celkové výši téměř 14 milionů korun. Dokončení je naplánované na konec roku 2021. Akce je financována z Operačního programu životní prostředí.

VIDEO: Výsadek jeseterů malých do řeky Moravy.

Video
délka: 01:07.16

Výsadek jeseterů malých do řeky Moravy Blesk TV Zdeněk Matyáš