„Stromy uschly koncem léta 2018. Jedná se o 70 až 80 % všech jehličnanů v rezervaci. Devastaci urychluje hmyz. Do jednoho roku až dvou let začnou padat,“ upozornil ochranář Vilém Jurek.

Mohutné kácení začne v létě a potrvá dva roky. „Zatím ale nevíme, zda bude do rezervace umožněn vstup na vlastní nebezpečí, či úplný zákaz,“ dodal Jurek s tím, že jehličnany už v rezervaci neobnoví. Nahradí je javory a duby.

Rezervace Kamenný vrch má rozlohu asi 15 hektarů. Každoročně na jaře v něm rozkvete asi 55 tisíc trsů koniklece velkokvětého. Nikde na světě taková koncentrace koniklece neexistuje.

Video
délka: 00:30

Na Kamenném vrchu v Brně rozkvetly tisíce konikleců velkokvětých. Hynek Zdeněk, blesk.cz