Nejdříve se mají proměnit svratecké břehy od Riviéry až po viadukt u Uhelné ulice. K cyklostezce do roku 2022 přibudou promenády, stromořadí i galerie pro cukrárny, vinárny a kafeterie. Úpravy čekají také Svitavu od jezu Radlas až po Maloměřický most na Dolnopolní. Podél toku budou takzvané bermy, tedy zatravněné protipovodňové parky.

U jezů budou postaveny zdi, které před vodou ochrání okolní zástavbu – například i plánovanou čtvrť Nová Zbrojovka. Svitavský náhon neboli Starou Ponávku čekají ve vybraných úsecích revitalizace, zpřístupnění břehů, doplnění cyklostezek a vytvoření pobytových míst.

 

„Nejprve je v případě těchto projektů samozřejmě nutné vyřešit majetkoprávní přípravu. Nyní se začíná připravovat dokumentace pro rekonstrukci jezů na řece Svitavě v úseku od jezu Radlas až po Franzův jez,“ uvedl náměstek brněnského primátora Martin Ander (Zelení).

Hlavním cílem je snížení pevných přelivných hran jezů, které jsou nyní buď pevné, nebo částečně pohyblivé s vysokou pevnou konstrukcí.

Na jezech je navrženo snížení pevné přelivné hrany minimálně o metr a nahrazení této výšky moderní pohyblivou hradící konstrukcí, která bude zajišťovat současnou provozní hladinu.

Zároveň pak za povodně umožní vyhrazení celého průtočného profilu sklopením do dna řeky. „Součástí rekonstrukce jezů je také jejich zprůchodnění pro ryby a výstavba propustí pro vodáky. Svratka a Svitava tak budou mnohem atraktivnější pro rekreaci a volnočasové vyžití,“ uvedl Ander.

VIDEO: Zálezlice před 15 lety smetla voda. Jak se tam žije dnes?

Video
délka: 01:31
1080p 720p 480p 360p 240p

Zálezlice před 15 lety smetla voda. Jak se tam žije dnes? Jan Doležal