Detailnímu zkoumání byla už podeváté podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. A především díky prvnímu místu přístupu radnice k podnikatelům zvítězil v Jihomoravském kraji Hodonín.

Podle odborníků jde Hodonín podnikatelům naproti. Ocenili například nejnižší cenu za vodné a stočné, nejnižší poplatky za předzahrádku, ze vstupného či nejníže nastavený koeficient daně z nemovitosti.

Město si také udrželo největší rozsah úředních hodin a stále tak překonává i město krajské. Navíc se Hodonínu podařilo v minulém dotačním období získat hodně peněz z evropských fondů, které mu umožnily výrazně navýšit investice do dalšího rozvoje.

Vyrovnané výsledky v obou hodnocených oblastech vynesly Slavkovu u Brna druhé a Vyškovu třetí místo. U Slavkova u Brna odborníci pozitivně hodnotí velký meziroční růst počtu firem a živnostníků, nejnižší míru nezaměstnanosti a nejmenší podíl lidí, kteří hledají zaměstnání déle než rok. Vyškov se na třetí místo dostal především díky hospodaření radnice.

Investičně atraktivním regionem se letos stalo Blansko. Cílem nové kategorie je prezentovat úspěšné příklady obcí, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu.

„Porota ocenila především celkový přístup představitelů města k podnikatelům a komplexnost aktivit pro podporu zdokonalování investičního prostředí. Nejlépe také dopadlo v hodnocení přípravy kvalifikované pracovní síly, kdy se hodnotila zejména úroveň a kvalita vzdělávání na místních základních školách a hodnota investic města do školské infrastruktury,“ uvedl ředitel jihomoravské kanceláře agentury CzechInvest Patrik Reichl.