Podnět k prošetření dostala policie v prosinci. Podala ho osoba, která kněze obvinili ze sexuálního obtěžování již před 13 lety. „Okresní státní zastupitelství ve Znojmě ve spolupráci s policií věc vyšetřilo a došlo k závěru, že skutek se s největší pravděpodobností nestal,“ uvedlo Brněnské biskupství.

Tatáž osoba podala v prosinci další podnět k prošetření nevhodného jednání kněze Mgr. J. Č. Na základě této skutečnosti bylo brněnským biskupstvím neprodleně zahájeno - v souladu s platnou normou vatikánské Kongregace pro nauku víry - předběžné šetření a bylo učiněno preventivní opatření formou zákonného příkazu dle církevního práva,“ vysvětlilo biskupství.

Faráři tak bylo pozastaveno právo vykonávat úřad, byl vykázán z farnosti, nesmí provádět práci s mládeží.  „Byl mu nařízen kontakt s psychologem a byl mu přidělen stálý dohled zkušeného tutora. Toto opatření se vydalo v rámci preventivní ochrany možné oběti,“ dodalo biskupství.

VIDEO: Vigilie neboli vidění.

Video
délka: 01:05.92
Video se připravuje ...

Vigilie neboli vidění Videohub