++ Dahlgrena vydaly Spojené státy do Česka jako svého prvního občana. Od srpna roku 2015 je ve vazbě. U soudu se dnes očekávají mimořádná bezpečnostní opatření i velký zájem médií.

++ Odvolací soud si kvůli projednání případu vyžádal na obžalovaného nový znalecký posudek v oboru psychiatrie. Posudek má osvětlit, zda byl Dahlgren v době spáchání skutku příčetný a zda trpí duševní poruchou.

++ Podle předchozích posudků netrpěl Dahlgren v době činu žádnou závažnou duševní poruchou, a tudíž byl zodpovědný za své jednání.

++ Soud může na základě nového posudku rozsudek prvoinstančního soudu potvrdit, nebo zrušit a případ vrátit k novému projednání. Může také zastavit trestní stíhání a Dahlgrena poslat do psychiatrické léčebny.

Odvolací soud s Kevinem Dahlgrenem
Filtr:
Vše Důležité Foto Video Sociální sítě
Refresh
Datum:
 
14:47
23. 3. 2017

Vážení čtenáři, děkujeme, že jste s námi sledovali online přenos ze soudní síně Vrchního soudu v Olomouci, který potrvdil doživotí pro čtyřnásobného vraha Kevina Dahlgrena. Tímto přímý přenos ukončujeme.

VIDEO
 
14:41
23. 3. 2017

Obhájce Richard Špíšek zvažuje podání mimořádného opravného prostředku k Nejvyššímu soudu a přesun Kevina Dahlgrena do vězení v USA. Podívejte se na video.

VIDEO
 
14:35
23. 3. 2017

Kevin Dahlgren se už na svobodu nepodívá. Podle znalce se přiznal, že ho stále napadají myšlenky na vraždění. Podívejte se, jak mlčky odchází od soudu,  který mu potvrdil doživotí.

VIDEO
 
14.30
23. 3. 2017

Podívejte se na video se znalcem Jiřím Švarcem z Psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích, který vypracoval revizní posudek na osobnost Kevina Dahlgrena.

 
14:16
23. 3. 2017

Odvolací soud se ztotožnil také s nařízením detenčního zařízení pro pobyt Kevina Dahlgrena. Za uvedené situace rozhodl tento senát tak, že odvolání jako nedůvodné zamítl, shrnul soudce Holubec. Proti tomuto verdiktu není žádný opravný prostředek přípustný. Je možné jen mimořádné dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Lhůta činí dva měsíce od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení.

 
14:15
23. 3. 2017

Další podmínka, která byla splněna pro udělení výjimečného trestu, bylo vyvraždění celé funkční rodiny. Další podmínku k uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti i na základě psychologických a psychiatrických posudků, neboť hrozí i v tomto případě recidiva.

 
14:12
23. 3. 2017

Co se týká otázky trestu - soud 1. stupně řádně zdůvodnil uložení výjimečného trestu podle příslušného odstavce trestního zákoníku. Soud 1. stupně přesně vystihuje podmínky uložení tohoto trestu i podle extrémní míry brutality - obětem bylo zasazeno 29, 27, 11 a 8 ran. Jednalo se také o zákeřnost provedení jednotlivých útoků. U Martina H. zezadu, u dalších dvou obětí v posteli a u Davida H. poté, co jej pod smyšlenou záminkou různých aktivit do domu vylákal, kde byl poškozený hned u vstupu udeřen do hlavy kamenem o hmotnosti 11 kilogramů a dále pobodán.

 
14:03
23. 3. 2017

Co se týká otázky viny, odvolací soud říká, že soud 1. stupně odůvodnil svůj výrok zcela pregnantně. Opřel jej o absenci násilného vniknutí do domu, absenci známek obrany poškozených, pachové stopy obžalovaného na tělech obětí, analýzu DNA z krevních stop a trasologického zkoumání z jejich tvarů na svršcích obžalovaného zajištěných na něm po vystoupení z letadla v USA, na nožích a kamenech. Dále na výpovědích uklizečky a poštovní doručovatelky, že na místě činu byl obžalovaný.

 
13:58
23. 3. 2017

Soudce nyní vysvětluje, proč soud nevyslyšel argument, že vydání kraťasů a dalších svršků Dahlgrena americkými úřadu do ČR dříve než osoby obžalovaného bylo nezákonné. Tento postup podle soudu kryje jiná vydávací úmluva mezi oběma zeměmi.

 
13:55
23. 3. 2017

Soudce říká, že úkolem senátu bylo přezkoumat všechny napadené části rozsudku Krajského soudu v Brně. Zabýval se i zákonností předchozího verdiktu. I po dodání revizního psychiatrického posudku nelze argumentům obhajoby přisvědčit, říká soudce Holubec.

 
13:54
23. 3. 2017

Znovu zní verdikt - odvolání se zamítá, Kevin Dahlgren míří za mříže na doživotí za čtyřnásobnou vraždu!

 
13:53
23. 3. 2017

A Kevin Dahlgren se opět v doprovodu svých strážců vrací do jednací síně. Z jeho pohledu nejde vyčíst žádné emoce. Soudce mluví o kuriózní situaci a žádá tlumočnici, aby verdikt přetlumočila.

 
13:51
23. 3. 2017

Pátrání netrvalo ani dvě minuty, tlumočnice Jana Nováčková vchází s provinilým úsměvem do soudní síně. Údajně šla na vzduch.

 
13:50
23. 3. 2017

Výrok tak bude muset být čten znovu, až se tlumočnice vrátí. Nováčkovou justiční stráž v budově nenalezla, je vyhlášena pauza. Tak to je neuvěřitelná zápletka. Zakuklenci vyvádějí Dahlgrena ze síně, veřejnost může zůstat! Obhájce Richard Špíšek jen nevěřícně zírá.

 
13:48
23. 3. 2017

Jenže je tady zádrhel, v soudní síni chybí tlumočnice! Soudce Holubec se udiveně ptá, kde se Jana Nováčková nachází. Jednání je na chvíli přerušeno..... Neuvěřitelné!

 
13:46
23. 3. 2017

Odvolání se zamítá!

 
13:44
23. 3. 2017

V soudní síni čekáme na příchod Kevina Dahlgrena. Za několik minut bude znám verdikt odvolacího soudu.

 
13:21
23. 3. 2017

Dahlgren má poslední slovo: Tehdy jsem nebyl schopen se ovládat. Moc jsem je miloval, je mi líto, co se stalo.

Soud vyhlásil pauzu, rozsudek padne ve 13:45 hodin. To se vám opět přihlásíme s online přenosem na Blesk.cz

 
13:21
23. 3. 2017

Domníváme se, že nejsou splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu doživotí. Navrhuji, aby odvolací soud zrušil výrok o vině i trestu, zprostil obžaloby Kevina Dahlgrena pro nepříčetnost za uložení zabezpečovací detence.

 
13:19
23. 3. 2017

Obhájce: S ohledem na průběh dnešního odvolacího jednání trvám na odvolání. Znalecký posudek ze znaleckého ústavu je shodný názor jako v případě dvou českých znalkyň. Přesto chci zdůraznit, že motivací k činu byla jeho duševní porucha, která mu byla diagnostikována. Bez ohledu na závěr posudku je třeba přihlédnout, že zkoumání duševního stavu člověka je složitou záležitostí, nejde je udělat nějakým strojem. Nelze zcela nepřihlížet k závěrům znalců z USA. Ze závěrů všech posudků je zřejmé, že osoba obžalovaného je osobou zásadně psychicky narušenou, se závažnou psychickou poruchou a právě tato porucha je motivem či původcem jeho jednání, které je mu kladeno za vinu.

 
13:14
23. 3. 2017

Dahlgren: Není pravda to, že řekl, že to, co dělá, je protizákonné. Řekl jsem mu, že jsem nevěděl, že je to protizákonné.

Nyní padnou závěrečné návrhy. Obžaloba navrhuje, aby odvolání bylo zamítnuto jako nedůvodné!

 
13:11
23. 3. 2017

Dahlgren má nyní právo vyjádřit se ke znaleckému posudku.

 
13:07
23. 3. 2017

Obhájce: Dají se příznaky této poruchy osobnosti medicínsky či terapeuticky korigovat, dá se léčit?

Znalec: Charakter člověka je tady trvalý, není možná změna osobnosti, ale nějaký psychoterapeutický vliv. Charakter člověka zůstává stejný, pokud ho někdo léčí, snaží se ty poruchy osobnosti co nejlépe kompenzovat.

 
13:03
23. 3. 2017

Obhájce: Hrála porucha osobnosti v motivaci jednání obžalovaného?

Znalec: Ano, porucha osobnosti vysvětluje tu motivaci činu.

 
13:02
23. 3. 2017

Obhájce se ptá, jaké rysy má stanovená diagnóza? Mohla ovlivnit páchání trestného činu? Co s ním udělá?

Znalec: Emoční porucha osobnosti značí nízký práh pro spuštění agrese, neschopnost přijmout vinu, tendence svádět to na jiné. Tendence jednat nepředvídatelně, konflikty s jinými lidmi, pokud ho kritizují, výbuchy zlosti, vrtošivá nálada. Jde o celoživotní charakteristiky jedince, které ale nesnižují ovládací schopnosti.

 
12:58
23. 3. 2017

Žalobce: Měla význam ta skutečnost, že odborníci - psycholog a psychiatr - vyslechli Dahlgrena v USA dříve než znalkyně v Brně? A v jakém byl tehdy stavu?

Znalec: To nemělo žádný význam. I po letech povyprávěl přesně, jak se události seběhly. Měli jsme plný obraz události tak jako oni dříve.

 
12:56
23. 3. 2017

Navrhujeme zabezpečovací detekci jako ochranné opatření. Jde o izolaci od společnosti, je tam i intenzivní psychiatrická péče. Soudce se ptá, kdo má dotazy.

 
12:55
23. 3. 2017

Znalec: Pravděpodobnost opakování činu je vysoká. Pan Dahlgren totiž připustil, že celoživotně chce řešit své problémy zabíjením, ani nepopřel svou chuť k tomu během vazby. Proklamoval, že měl chuť dopustit se násilí vůči dozorcům. Uvedl mimo jiné, že takové myšlenky má pořád a že kdyby šel ven s nožem, možná by někoho zabil.

 
12:54
23. 3. 2017

I s vědomím, že to jsou nejprestižnější američtí znalci, jsme to brali tak, že jsou posudky účelově napsány pro obhajobu.

Soudce: Řešili jste možnost opakování protiprávnosti konání Dahlgrena a jeho resocializaci a vhodnost ochranného opatření?

 
12:52
23. 3. 2017

Soudce: Proč americké posudky vyznívají úplně jinak?

Znalec: My jsme si je prostudovali důkladně. Oni došli k tomu, že trpí schizoafektivní poruchou z toho faktu, že v době činu byly přítomny hlasy. Oni se nezabývali, zda jsou kritéria schizofrenie, kdy samotný hlas ke kritériím nestačí. Nezkoumali, zda šlo o mánii a depresi.

 
12:51
23. 3. 2017

Soudce: Váš názor a vztah k závěrům brněnských znalkyň?

Znalec: Prakticky jsme došli ke stejným závěrům. Znalkyně jen neměly detailní popis činu, jak nám jej poskytl obžalovaný.

 
12:50
23. 3. 2017

Soudce: Jaké byly závěry vašeho posudku, k čemu jste dospěli u jeho rozpoznávacích a ovládacích schopností?

Znalec: Je postižen závažnou poruchou osobnosti. Vytvořil si jakýsi vnitřní dialog, takto se sebou rozmlouval. Není tam ale závažná duševní porucha, jedná se o poruchu osobnosti, která nesnižuje významně rozpoznávací a ovládací schopnosti. Tedy rozpoznání, co udělal, je zachovalé. Sám řekl, že si uvědomoval v době činu, že je to protiprávní.

 
12:46
23. 3. 2017

Pak šel nahoru do pokoje a zabil Filipa. Ptal se hlasu, zda to učinil správně. Když se vrátil ze školy David, zabil i jeho. Proč odnášel těla dolů a snažil se je likvidovat, už ani neví, dělal to automaticky. Pak se hlas odmlčel, on chtěl za každou cenu domů. Krvavé šatstvo uklidil do batohu. Vzal si taxík, hlas se k němu vrátil, říkal, že to zvládl skvěle. Pak se už cítil dobře, včetně zatčení na letišti v USA.

 
12:42
23. 3. 2017

Ten hlas hovořil o Hitlerovi, že musí udělat něco, co změní svět. Že musí přinést nějakou krvavou oběť. Hlas mu řekl, že musí přinést krvavou oběť po rodové linii, musí začít u rodiny H. Ten večer měl zmatek v hlavě. Ráno se probudil v 6 ráno. Hlas v hlavě byl klidný. Říkal mu, že dnes se to stane. Hlas mu řekl, že tady leží sekera, musí přijít první oběť. Zabil Martina, hlas mu to potvrdil. Pak šel nahoru k Viki s nožem, spala. Když zabíjel Viki, prožíval halucinace. Cítil se, jako by se na vše díval svrchu.

 
12:40
23. 3. 2017

Soudce: Co vám řekl?

Švarc: Že prvních 14 dnů v Česku bylo požehnaných, cítil se dobře, zmizel mu hlas v hlavě. Ale poslední týden se vše vrátilo. Nevěděl co dál, snažil se zastavit mozek a myšlenky. Spával 8 až 10 hodin denně. Ke konci mu sílil v hlavě jediný hlas. Říkal mu, že musí udělat něco hrozného.

 
12:38
23. 3. 2017

Švarc: Vyšetřovali jsme ho v Pankráci z hlediska psychologického a psychiatrického. Ochotně s námi spolupracoval, sdělil všechny informace, co řekl už v Brně. Povyprávěl nám i o činu, který spáchal. Byl otevřenější než ke znalkyním v Brně. Doplnil všechny pohnutky v době činu, řekl, proč to udělal a jak to udělal.

 
12:36
23. 3. 2017

Soudce: Měl jste přezkoumat znalecký posudek brněnskými znalkyněmi. Měl jste přezkoumat i závěry amerických znalců. Řekněte nám o průběhu vašeho vyšetření.

 
12:35
23. 3. 2017

Předstupuje soudní znalec Jiří Švarc. Soudce jej poučuje a ověřuje jeho totožnost. Soudce říká, že bude klást znalci otázky a ten by měl odpovídat, co v případě Dahlgrena zjistil.

 
12:31
23. 3. 2017

Eskorta právě do soudní síně přivedla Kevina Dahlgrena.

 
12:30
23. 3. 2017

Vážení čtenáři, za několik okamžiků bude pokračovat odvolací řízení u Vrchního soudu v Olomouci v případě Kevina Dahlgrena odsouzeného nepravomocně k doživotí za vraždu čtyř příbuzných. Na řadě je klíčový revizní psychiatrický posudek, který nařídil vypracovat odvolací soud. Předstoupí znalec Jiří Švarc, primář ochranné léčby Psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích.

 
11:24
23. 3. 2017

Kevin Dahlgren má slavnou eskortu. Do soudní síně ho přivedl bývalý prvoligový fotbalista 1. HFK Olomouc Petr Nekuda. Upozornil na to Deník.cz.

 
10:55
23. 3. 2017

Dopolední část jednání je u konce. Soudce se ptá, zda jsou přítomni rodiče Kevina Dahlgrena. Když zjišťuje, že nikoliv, přerušuje odvolací řízení do 12.30 hodin.  Vážení čtenáři, v tomto čase opět začne i přímý přenos Blesk.cz ze soudní síně. Mezitím si můžete připomenout, jak probíhalo zdůvodnění doživotního trestu u Krajského soudu v Brně. 

Detaily masakru v Brně: Soudce popsal brutální zranění čtyř obětí. Dahlgren dostal doživotí

 
10:53
23. 3. 2017

Pan obžalovaný jednal zákeřně. K Martinu H. přistoupil zezadu, první rána šla odtud. Veroniku a Filipa H. zabil v posteli, Davida H. vlákal do domu. Vysvětluje žalobce, proč mluví o zavrženíhodném způsobu spáchání činu. Žalobce tímto ukončil svůj proslov.

 
10:50
23. 3. 2017

Žalobce k otázce trestu. Jsem přesvědčen, že v tomto případě jsou podmínky pro něj splněny. Otázka spáchání zločinu vraždy je přehledná, jde o mimořádně závažný zločin ze zavrženíhodné pohnutky, těžko napravitelný následek a také ke zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení. Navíc to je potřebné pro ochranu společnosti, uvedl žalobce

 
10:46
23. 3. 2017

Námitka Dahlgrena k jeho příčetnosti byla podle žalobce důvodná do situace, kdy odvolací soud dospěl k rozhodnutí, že americké posudky jsou rozdílné od těch českých v rámci našeho trestního řádu. Odvolací soud pro mimořádnost případu a jeho spravedlivé posouzení by je měl prozkoumat, uvedl žalobce.

 
10:43
23. 3. 2017

Žalobce se věnuje výhradě Dahlgrena, že jeho kalhoty byly z USA vydány do Česka dřív než on sám a tím došlo k nezákonnému postupu. Jde o zásadní věc, říká Kubík. K vydání ale došlo řádně na základě řádné smlouvy ze 4. února 1998, nikoliv jako součásti žádosti o vydání Dahlgrena. Tady jde o dvě právní věci, podtrhuje žalobce.

 
10:40
23. 3. 2017

Nyní se dostal ke slovu žalobce Vladimír Kubík. Pan obžalovaný napadá výrok o vině, otázku příčetnosti a nesouhlas s uložením trestu a zabezpečovací zařízení, konstatuje žalobce. Neslyšel jsem zde, že by obhajoba navrhovala nové důkazy, pouze napadla ty, které uznal krajský soud, konstatuje Kubík.

 
10:35
23. 3. 2017

Podle soudu prvního stupně je resocializace Dahlgrena minimální. Znalkyně z oboru psychologie Beat Nour Mhammadi ale připustila, že ji nelze i vzhledem k nízkému věku Dahlgrena vyloučit. K tomu měl soud přihlédnout, uvedl obžalovaný.

 
10:34
23. 3. 2017

Dahlgren má za to, že rozhodnutí soudu v Brně nebylo správné, říká Špíšek. Dahlgren nesouhlasí s výší trestu. V jeho případě prý nebyly splněny zákonné předpoklady pro uložení výjimečného trestu doživotí. V soudní síni se opět - už podruhé - vystřídali strážci Kevina Dahlgrena.

 
10:32
23. 3. 2017

O posudcích znalkyň z oboru psychiatrie a psychologie Dahlgren tvrdí, že závěry amerických odborníků jsou v zásadním rozporu s českými ve stanovení diagnózy, když české znalkyně uvedly, že netrpí duševní poruchou. Američtí odborníci tvrdí opak, argumentuje Dahlgren prostřednictvím obhájce. Soud prvního stupně měl přihlížet k názoru Američanů, díky jejich erudici i tomu, že tito odborné vyšetření provedli dříve než znalci v Česku.

 
10:26
23. 3. 2017

Veškeré důkazy jsou nepřímé, jsou v neprospěch Dahlgrena. Nebyl respektován princip - v případě pochybností ve prospěch obžalovaného.

 
10:25
23. 3. 2017

Dahlgren napadá postup soudu ve vztahu k důkazům. Týká se to věcí, které byly vydány z USA do Česka. Jde podle Dahlgrena o nezákonné důkazy. Nebyly vydány podle smlouvy mezi USA a ČR, přesněji článku 10 smlouvy, protože byly vydány dříve, než bylo rozhodnuto o jeho vydání do Česka. Mělo se tak stát až poté. Je to nezákonné, sděluje obhájce. Jednalo se mimo jiné o šedé kraťasy, na kterých byly hledány genetické stopy obžalovaného i zavražděných.

 
10:23
23. 3. 2017

Pro Dahlgrena nejsou dostatečně akceptovány výpovědi pošťačky a uklízečky. Podle nich byl  Dahlgren v pořádku. Ženy nezjistily při kontaktu s ním žádné závažnosti, neobvyklosti, zdál se jim v pohodě. V té    době mělo dojít k vraždám.

 
10:19
23. 3. 2017

Ke slovu se dostává obhájce Richard Špíšek. Shrnuje, jak byl Dahlgren potrestán a dále, že se odvolal proti verdiktu. Odvolání obsahuje členění do 3 částí. V první se polemizuje s výrokem o vině, v druhé o příčetnosti Dahlgrena a v té poslední je polemika se soudem o trestu. Vina obžalovaného nebyla dle klienta jednoznačně prokázána, říká Špíšek.

 
10:14
23. 3. 2017

Rozsudek Krajského soudu v Brně nenabyl právní moci. Bylo hned po vyhlášení podáno odvolání. Soudce Holubec dočetl.

 
10:10
23. 3. 2017

Čte se z rozsudku Krajského soudu v Brně odůvodnění: Všechny nepřímé důkazy svědčí, že skutek spáchal Kevin Dahlgren, zvlášť surovým způsobem. Čin spáchal ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky, řešil si své osobní problémy - šlo o nenapravitelnou situaci.

 
10:09
23. 3. 2017

Cituje se z dopisu, který poslal americký znalec: Dahlgren prý trpěl psychoafektivní poruchou s manickými a depresivními znaky. Následuje zpráva z vazební věznice v Brně: Dahlgren se chtěl zranit holicím břitem, musel být umístěn na psychiatrické oddělení.

 
10:07
23. 3. 2017

Nyní se soudce Holubec zabývá částí psychiatrického posudku, kde se mluví o resocializaci Dahlgrena. Prochází se listinné důkazy, které provedl Krajský soud v Brně. Mimo jiné výpisy operátorů včetně sms komunikace mezi Dahlgrenem a posledním zavražděným, Davidem H. († 17), během dopoledne osudného 22. května 2013.

 
10:05
23. 3. 2017

V soudní síni došlo na vystřídání několika Dahlgrenových strážců.

VIDEO
 
10:01
23. 3. 2017

Nyní se hovoří o názoru dvou amerických psychiatrů, kteří tvrdili, že u Dahlgrena jde o těžkou duševní poruchu, psychotické jednání. Četná svědectví však podle české znalkyně vyvrací, že by při vraždách i poté jednal chaoticky, neuspořádaně. Spíše naopak.

 
9:58
23. 3. 2017

Znalkyně vyslovila názor, že vzhledem ke skladbě osobnosti lze očekávat, že se u Dahlgrena znovu objeví agresivita.

 
9:56
23. 3. 2017

Soudce uvádí, že podle znalkyň Dahlgren věděl, že to, co dělá, je společensky nepřijatelné. Jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti v den vraždy byly jen mírně snížené.

 
9:55
23. 3. 2017

Soudce čte Dahlgrenovu výpovědi znalkyni, kde popisuje, že 22. května 2013 ráno měl zlost, nechtěl být už dál ponižován. Tušil, že se stane něco hrozného!

 
9:54
23. 3. 2017

Nyní zmínil třeba událost, kdy frustrovaný Dahlgren popisoval, jak chtěl doma v USA zabít drogového dealera, na žádného ale venku nenarazil.

 
9:52
23. 3. 2017

Soudce Holubec už více než půl hodiny čte obhajobou napadený rozsudek krajského soudu. Po výčtu zranění zavražděných přešel k psychiatrickým a psychologickým posudkům.

 
9:47
23. 3. 2017

Soudce nyní čte znalecké posudky, které hodnotí smrtelná zranění všech členů rodiny. Šlo o brutální útoky, každého zasáhlo několik desítek sečných a řežných ran do hlavy a mozku, krku, obličeje. Smrt nastala vždy během krátké doby, během několika minut.

 
9:40
23. 3. 2017

Jeden ze členů vězeňské služby sedí po Dahlgrenově pravici, bokem k Američanovi. Nespouští z něj ani na chvíli oči. Druhý uniformovaný muž stojí po levé ruce překladatelky. Celkem hlídá Dahlgrena v soudní síni osm policistů a členů vězeňské služby a justiční stráže - 7 mužů a 1 žena!

 
9:36
23. 3. 2017

Čte se výpověď taxikáře, který vezl Dahlgrena do Vídně na letiště. Choval se prý celou dobu klidně, za jízdu zaplatil čtyři tisíce korun. Cestou zastavili, nakoupil si nějaké občerstvení.

 
9:35
23. 3. 2017

Čte se výpověď svědkyně, která si ráno kolem půl osmé psala na počítači se zavražděným Martinem H. Po odpovědi v 7.45 už nereagoval. Další výpověď ženy, která spolu se sousedy vstoupila večer do domu, spatřila tělo pod textiliemi v garáži. Kdo to byl, nepoznala, popsala divný zápach a kouř.

 
9:34
23. 3. 2017

Pohled do soudní síně: Za Dahlgrenem stojí u okna dva zakuklenci se samopaly, třetí u vstupu do síně, Situaci jistí i tři členové justiční stráže.

 
9:31
23. 3. 2017

Čte se výpověď přítelkyně zavražděného Filipa H. Dívka odešla před 7. hodinou ranní z domu rodiny. Příteli se pak už nedovolala. Nyní se čte výpověď pošťačky z rána 22. května. Dahlgren převzal zásilky pro otce rodiny, nic na něm nebylo podezřelé.

 
9:30
23. 3. 2017

Další citace patří výpovědi uklizečky. Do domu, kam přišla 22. května uklízet, ji Dahlgren nevpustil, s tím že paní H. není doma, ať přijde jindy. Uklízečka volala na mobil paní H. i jejího manžela, byli nedostupní. Svědkyně na obžalovaném při rozhovoru nic podezřelého nepozorovala.

 
9:27
23. 3. 2017

Soudce čte, že obžalovaný odmítl k činu vypovídat. Nyní cituje výpovědi svědků, kteří se s Dahlgrenem v době pobytu v Brně potkali či scházeli. Soudce popisuje výpověď svědka, kterému Dahlgren poslal SMS v osudné dopoledne, že se vrací domů.

 
9:25
23. 3. 2017

Dahlgren nyní žádá, aby se mohl poradit s obhájcem Richardem Špíškem. Obhájce vstává a říká, že ke čtení rozsudku nemá jeho klient připomínek.

 
9:24
23. 3. 2017

Na Davida H. (†17) jako posledního z rodiny zaútočil kamenem těžkým 11 kg a dále keramickým nožem, čte soudce rozsudek. Dahlgren hledí před sebe, nereaguje. Rozsudek už mu byl přeložen do angličtiny.

 
9:22
23. 3. 2017

Soudce právě popisuje rozsah zranění u všech zavražděných. K vraždám došlo 22. května 2013 od 6.57 do 12.45 hodin.

 
9:18
23. 3. 2017

Pokud budou navrženy další důkazy, soud o nich rozhodne v pauze před výslechem znalce, který zpracoval revizní posudek. Ten je plánován na 12.30 hodin. Může se k němu vyjadřovat i Dahlgren.

 
9:15
23. 3. 2017

V průběhu jednání je podle soudce účelem posoudit důvodnost opravného prostředku - tedy odvolání, které podal a odůvodnil Dahlgrenův obhájce. Na začátku soudce přednese napadený rozsudek. Ten už obžalovanému překládán nebude, protože jej již obdržel po rozhodnutí nižší instance v Brně.

 
9:12
23. 3. 2017

Předseda senátu poučuje Dahlgrena o jeho právech. Má právo se hájit s obhájcem, dávat návrhy na dokazování. Nemůže se s ním však radit, jak odpovědět na již položenou otázku.

 
9:11
23. 3. 2017

Předseda senátu kontroluje přítomnost a ověřuje totožnosti, státním zástupcem je Vladimír Kubík. Dahlgren sděluje, že se narodil 10.března 1992.

 
9:08
23. 3. 2017

Vedle Kevina Dahlgrena usedla jeho tlumočnice, předseda senátu Jaroslav Holubec zahajuje jednání.

 
9:07
23. 3. 2017

Trojice zakuklenců přivedla v 9:02 Kevina Dahlgrena do soudní síně. Má na sobě modrý oblek, krátce se poradil se svým obhájcem. Má vyrovnanou tvář, několikrát se ohlédl k lavicím veřejnosti. V síni panuje absolutní ticho. Soudní senát ještě nepřišel.

 
8:54
23. 3. 2017

Do budovy vrchního soudu dorazili první novináři již před 7. hodinou ranní. V soudní síni č. 102 v přízemí, kde se proces uskuteční, je oficiálně pro veřejnost vyhrazeno 30 míst. Zájemci o veřejný proces obdrželi na vstupu před bezpečnostními rámy červený lístek, který je opravňuje ke vstupu do jednací síně.

 
8:52
23. 3. 2017

Novináři a veřejnost Kevina Dahlgrena nespatřili od 10. října 2016, kdy mu Krajský soud v Brně prodloužil vazbu. Podle advokáta Špíška dnes nepodpoří Kevina Dahlgrena osobní účastí jeho rodiče Wayne a Sondra.

 
8:50
23. 3. 2017

Tříčlennému soudnímu senátu Vrchního soudu v Olomouci dnes předsedá Jaroslav Holubec, Dahlgrena hájí coby advokát ex offo Richard Špíšek, tlumočí mu Jana Nováčková.

 
8:42
23. 3. 2017

Vážení čtenáři, vítáme vás u online přenosu ze soudní síně, kde se bude projednávat odvolací řízení s Kevinem Dahlgrenem, kterému Krajský soud v Brně uložil doživotní trest. Připomeňte si vynesení rozsudku:

VIDEO