Expertní komise, jejíž vznik Nerudová sama iniciovala, našla několik vědeckých pochybení v odborných článcích a doporučila jejich stažení z časopisů. Nerudová ve svém vyjádření uvedla, že ji mrzí, že nyní je v sázce dobré jméno univerzity, kterému věnovala čtyři roky usilovné práce.

Vojtěch Adam se měl ve středu zúčastnit jmenování nových rektorů na Pražském hradě, ale kvůli nemoci nebyl přítomen. Funkce se měl ujmout od 1. února.

Ohrožená reputace

Od profesora Adama žádá vysvětlení pochybností o jeho odborných článcích také Konference rektorů. Expertní etická komise vytkla některým článkům publikovaným týmem profesora Adama pochybení, která podle ní sahala od hrubé nedbalosti při kontrole kvality až po zřejmé známky manipulace s daty. Komise proto doporučuje, aby bylo nejméně šest zveřejněných odborných článků staženo.

Podle konference rektorů vrhá Adamův případ špatné světlo na vnímání úrovně vědecké a výzkumné práce v České republice. „Rovněž významně ohrožuje reputaci české vědy a českých vědců v zahraničí," usnesli se nejvyšší představitelé vysokých škol a univerzit.

Uznávaný vědec

Nyní záleží na Adamově postoji a rozhodnutí, zda se rektorem i tak chce stát, nebo rezignuje. V takovém případě by musel akademický senát volbu opakovat a vybrat nového rektora.

„Předložil jsem detailně zpracované podklady, které potvrzují mé dřívější stanovisko, že nedocházelo k úmyslnému zkreslování dat, ale k procesním pochybením, která nemají žádný vliv na hlavní závěry všech našich publikovaných prací,“ sdělil již dříve Adam.

Vojtěch Adam je chemik, svůj výzkum směřuje k vývoji léčiv národových onemocnění. I přes své mládí patří k uznávaným vědcům, je držitelem prestižního grantu Evropské výzkumné rady. V akademickém senátu měl při volbě rektora výraznou podporu.

VIDEO: Danuše Nerudová v Blesku: O drahých energiích, dopadech covidu i prezidentské kandidatuře.

Video
délka: 39:36.32
Video se připravuje ...

Nerudová v Blesku: O drahých energiích, dopadech covidu i prezidentské kandidatuře Jaroslav Šimáček, Lukáš Červený

Fotogalerie
10 fotografií