Starobylé město Efez je jedním z nejdůležitějších archeologických nalezišť v Turecku. Jakmile se jednou projdete jeho ulicemi, ihned pochopíte, proč je již od roku 2015 součástí seznamu světového dědictví UNESCO.

Pro každého, kdo se touží seznámit s historií raného křesťanství, je návštěva Efesu naprostou nutností. Město totiž v šíření této tisíce let staré víry sehrálo zcela zásadní roli. Konaly se zde dva významné církevní koncily a efezská církev byla i jednou ze sedmi církví zmíněných v novozákonní knize Zjevení sv. Jana, kterou tento významný světec dopsal na sklonku svého života právě v Efesu. Kázal zde i apoštol Pavel a nachází se zde údajné poslední místo odpočinku Panny Marie, matky Ježíše Krista. V Efezu se narodil a působil i slavný předsókratovský filozof Hérakleitos, jehož některé výroky, jako třeba ten o nemožnosti vstoupit dvakrát do stejné řeky, jsou často citovány i v dnešních dobách.

Efez býval ve své době opravdu velkým městem a některé ze zdejších působivých památek leží mimo hranice současného archeologického naleziště. Například Artemidin chrám, jeden z divů starověkého světa, dům Panny Marie (Meryem Ana) či Jeskyně sedmispáčů se nacházejí vně areálu, což vám ovšem nijak nebrání v jejich návštěvě. Teď se však vypravíme přímo do srdce starého města Efezu a projdeme se po těch nejkrásnějších památkách, které zde můžete navštívit.

Celsova knihovna a ulice Curetes

Pokud se už těšíte na všechnu tu prastarou literaturu, kterou si zde vypůjčíte, budete nejspíš zklamáni –⁠ žádné knihy v Celsově knihovně totiž nejsou, a to již téměř tisíc let. V době největší slávy se zde však nacházelo na 12 000 svitků, a Celsova knihovna tak byla třetí největší knihovnou na světě hned po těch v Alexandrii a Pergamonu.

Autor: Tourism Promotion and Development Agency

Byla postavena okolo roku 115 n. l., osud k ní však nebyl příliš milostivý. Okolo roku 262 n. l. během velkého požáru lehla popelem většina místních svitků, okolo 10. a 11. století pak vlivem zemětřesení budova zkolabovala a v prachu ležela téměř 1000 let, než se archeologům v 70. letech 20. století podařilo vztyčit alespoň její průčelí. Pokud však dnes projdete její hlavní branou, namísto monumentálního prostoru, který kdysi ukrýval tolik lidského vědění, se před vámi rozprostře „jen“ výhled na okolní překrásnou krajinu. Součástí knihovny bývalo i mauzoleum jejího zakladatele Tiberia Julia Aquily.

I tak je návštěva Celsovy knihovny fascinujícím zážitkem, který vás přenese zpět v čase a dá vám nahlédnout do světa, který zanikl již před tisícovkami let.

K Celsově knihovně se můžete snadno dostat z Horní brány po cestě zvané ulice Curetes (do češtiny se někdy překládá jako ulice Kuretů). Ta je z obou stran lemována sloupořadím vytesaným z mramoru a tvoří jednu ze tří hlavních páteří města. Dojít po ní můžete až ke zmiňovanému Artemidinu chrámu.

Autor: Tourism Promotion and Development Agency

Dalšími krásnými monumenty, kterým byste během své procházky po Efezu měli věnovat zvláštní pozornost, jsou terasovité domy bohatých měšťanů, Hadriánův chrám, Efezské lázně, Horní a Dolní agora a Búleutérion, což je starořecká obdoba radnice, která připomíná spíše menší antické divadlo. Zde se v minulosti scházela rada města a probírala důležité státní události. Dnes už tam žádné politiky nepotkáte, namísto nich zde však nyní přebývá početná kočičí populace. Tomu říkáme pokrok tím správným směrem!

Velké efezské divadlo

Na světě existuje mnoho míst, které se honosí přízviskem „velké“, ale ne všechna si toto jméno opravdu zaslouží. V případě Velkého divadla v Efezu však nemůže být nejmenších pochyb, že své jméno nosí opravněně. V době svého vzniku totiž nebylo jen velké, ale dokonce úplně největší na celém světě. Mělo kapacitu až 25 000 diváků, kteří mohli sledovat zdejší představení s blankytnou modří Egejského moře na pozadí.

Autor: Tourism Promotion and Development Agency

Návštěva divadla je sama o sobě velkým zážitkem, ale bylo by opravdovým cestovatelským hříchem, kdybyste nevyužili možnost shlédnout některé z představení, která se zde hrají o letních večerech. Na programu bývá obvykle balet, opera či různá činoherní představení světové i místní provenience. Garantujeme vám, že na takový kulturní zážitek jen tak nezapomenete.

Zvláštní zmínku si zaslouží i Ephesus Experience Museum, které se nachází ve městě Selçuk asi 3,5 km od Efezu. Toto moderní muzeum vás vezme na dobrodružnou výpravu cestu proti proudu času a interaktivní formou vám ukáže, jak město vypadalo v dobách, kdy se jeho ulice hemžily uctívači bohyně Artemis či když svatý Pavel kázal zástupům o tehdy nové křesťanské víře. Město a jeho pradávná historie vám doslova ožije před očima a vy je od té působivé podívané nebudete moci odtrhnout.

Tak co, projdete se s námi uličkami kouzelného Efezu? Vydejte se na dovolenou na Egejskou riviéru s Coral Travel a zažijte jeho prastarou krásu a úchvatnou historii na vlastní oči. Vzhledem k obrovské popularitě tohoto místa místní úřady rozhodly prodloužit během léta návštěvní hodiny až do půlnoci. Využijte této možnosti i vy!

Autor: Tourism Promotion and Development Agency