Ať už záměrně, nebo ne, většina podniků vylučuje osoby se zdravotním postižením. Podle studie Return on Disability má více než 1,3 miliardy lidí na světě zdravotní postižení, ale pouze 4 % firem se zaměřují na jejich začlenění.

Průzkum, který v lednu provedla platforma The Valuable 500, zdůraznil, že zaměstnavatelé by se měli zamyslet nad tím, jak a kde inzerují pracovní pozice. Mnohdy nestačí pouze říci, že uvítají žádosti osob se zdravotním postižením. Všechny náborové platformy musí být přístupné a využívat asistenční technologie. Průzkum zjistil, že téměř dvě třetiny (63 %) společností neví, kolik lidí v jejich organizaci se považuje za zdravotně postižené, a ještě méně (58 %) má politiku, která se aktivně zabývá začleňováním osob se zdravotním postižením.

Valuable 500 je globální podnikatelský kolektiv složený z 500 generálních ředitelů a jejich firem, kteří nyní spojili své síly, aby společně pracovali na začleňování osob se zdravotním postižením. V rámci právě představeného programu Generation Valuable může 500 členů kolektivu nominovat talenty se zdravotním postižením do mentoringového programu, aby se vypracovali na pozice vrcholového managementu (C-level). Tato iniciativa vytváří nové perspektivy, prohlubuje porozumění, podporuje růst a snižuje problémy, kterým čelí talentovaní lidé se zdravotním postižením, kteří se snaží dosáhnout na vrcholové pozice.

Shelly McNamara, vedoucí oddělení rovných příležitostí a inkluze společnosti P&G, která je jedním z prvních sponzorů programu, uvedla: „Společnost P&G se zavázala pomoci s budováním kariéry osob se zdravotním postižením, k čemuž program Generation Valuable představuje velmi důležitý krok. Přináší také důležité poznatky o inkluzi osob se zdravotním postižením managementu firem."

Sam Latif, manažerka pro přístupnost společnosti P&G
Autor: Procter & Gamble

Sam Latif, manažerka pro přístupnost společnosti P&G, dodala, že vizí společnosti je, aby její výrobky, služby i pracoviště byly první volbou pro 1,3 miliardy lidí se zdravotním postižením na světě. Sam, která je nevidomá, vyvinula během 21 let svého působení ve společnosti P&G řadu velmi působivých návrhů pro spotřebitele se zdravotním postižením. Svoje zkušenosti popisuje: „Zavedení kultury důvěry v organizacích je nezbytné - a iniciativy jako Generation Valuable nám v tom pomáhají. Z vlastní zkušenosti vím, jak důležité je budovat dobré vztahy s ostatními kolegy, a právě interní mentoringový program společnosti P&G mě dovedl tam, kde jsem dnes: z pozice v IT jsem se stala prvním manažerem pro přístupnost v organizaci, která je zodpovědná za globální inovace, aby naše značky a naše podnikání byly inkluzivnější a přístupnější."

Základem strategie Valuable 500 je etické vedení: mobilizuje jednotlivé členy týmu k prosazování skutečných změn, zajišťuje, aby začlenění osob se zdravotním postižením bylo vždy na pořadu dne, a přichází s reálnými řešeními. Program Generation Valuable poskytuje všem účastníkům znalosti, přístup a nástroje pro zlepšení jejich profesního rozvoje.

Díky programu získají vedoucí pracovníci neocenitelné poznatky o nedostatcích v jejich obchodních strategiích a o zkušenostech zaměstnanců a spotřebitelů se zdravotním postižením v jejich firmách i mimo ně.

Program se bude snažit zajistit, aby mentoři Generace Valuable obsáhli všechny obchodní funkce, zejména pak ty, které mají význam pro hospodářský výsledek a příjmy jejich společnosti. Prvních 75 mentorů bude vyhlášeno v prosinci na Mezinárodní den zdravotně postižených.