Bájný Vyšehrad

Na procházce po Vyšehradě jste už nejspíš byli nejmíň stokrát. Vždy je tam co objevovat. Toto magické místo je ovšem pověstné i tím, že je průsečíkem několika pozitivních zón, z nichž vyzařuje velmi silná energie. Tok energií umocňuje i zvláštní podloží protkané podzemními kasematami. Celý areál Vyšehradu, kdysi i sídla českého krále, patří k energeticky nejsilnějším místům u nás. Podle znalců tato energie podporuje myšlení, výkonnost i tvořivost, uklidňuje a harmonizuje. Kde je energie nejvíc? Nabíjí zdejší stromy, stačí je jen obejmout. Silně působí i průčelí chrámu svatého Petra a Pavla. A nezapomeňte! Kdo na toto magické místo vstoupí za úplňku a vysloví přání, tak se mu prý do roka splní. 

Letohrádek Hvězda

Energií sálá i letohrádek Hvězda. Půdorys dvoupatrové budovy má tvar magického obrazce, vytvořeného ze dvou protínajících se trojúhelníků, takzvané Šalamounovy hvězdy. Symbolizuje to spojení dvou protikladných sil, dobra a zla, do vzájemné harmonie, do energie dodávající životní sílu.  Říká se, že na místě překrytí dvou rovnostranných trojúhelníků dokáží citliví lidé pocítit příliv energie, údajně tato síla dokáže i rozechvět obyčejný řetízek. Nejsilnější energetická zóna je uprostřed stavby.

Památné Emauzy

Kladná energetická zóna se nachází také v Emauzích. Dříve zde stával posvátný pohanský háj s kouzelnou sochou bohyně smrti Moreny. Chorvatští benediktini, které sem povolal Karel IV., museli překonat nástrahy a energetické stopy dávných kultů. Zvláštní příliv energie pocítíte jak v interiéru kláštera, tak v okolních zahradách.

Kde se ještě „nabijete“?

Vyšehradu konkuruje chrám sv. Víta, kde jsou energie násobeny duchovní sílou místa. Zdrojem pozitivních energií je chrám sv. Mikuláše, kam chodil komponovat i Mozart. Dobít baterky můžete v Anežském klášteře, Prokopském údolí, u sochy Jana Husa na Staroměstském náměstí, v Betlémské kapli. Křižovatka energií se prý nachází i v domě U Černé Matky Boží v Celetné ulici.

TIP redakce

Záhadný Čertův sloup

Nejrůznější kouty Vyšehradu jsou posety kameny, tak zvanými menhiry. Stačí se jich jen dotýkat a nabít se energií.  K nejzáhadnějším patří Čertův sloup. Už staletí není jasné, jak se na kopec dostal a jaké abnormální energie ho obklopují. Jedna z pověr vypráví, že sem kameny přinesl čert až z Říma na rozkaz svatého Petra. Aby to ale neměl tak snadné, musel to stihnout dřív, než v chrámu sv. Petra a Pavla skončí mše. Čert to nezvládl, ve vzteku sloup rozlámal a prohodil střechou chrámu. Díra ve střeše prý dlouho nešla zacelit. Z chrámu byly časem kameny přemístěny do parku, kde stojí dodnes. Pokud sem zavítáte, zkuste o sloup škrtnout sirkou. Prý ucítíte silný zápach síry. Když se kamene dotknete, můžete pocítit mrazení, brnění, teplo či chlad, bušení srdce.