Čím se ve společnosti MEDIAN zabýváte?

Zabýváme se zjišťováním názorů a chování lidí, s čím jsou lidé spokojeni, o co se zajímají, jaké čtou noviny a časopisy jaké mají postoje k různým tématům. Médiím radíme, kdo a jak sleduje jejich obsah. Pro různé zadavatele zjišťujeme také řadu dalších témat. Jedním z nejdůležitějších výzkumů, kterým se zabýváme, je výzkum čtenosti novin a časopisů MEDIA PROJEKT.

Můžete nám popsat, co vlastně tyto výzkumy jsou?

Přeneseně řečeno je výzkum vrba, do které schováte svá tajemství. Pak se chvíli nic neděje, ale po nějakém čase se síla vašeho hlasu někde projeví. Když se výzkumu zúčastníte, reprezentujete názory mnoha stovek či tisíců vám podobných lidí. A tak máte možnost ovlivnit třeba obsah vašeho oblíbeného titulu.

Jak poznám vašeho tazatele či tazatelku?

S námi mohou pracovat pouze bezúhonní, vyškolení, seriózní lidé. Poznáte je podle průkazky. Představí se vám, informují vás o průzkumu a vyplní s vámi dotazník podle jasných pravidel. Jejich práci následně kontrolujeme. Účast na výzkumech je dobrovolná.

Čím se odlišuje výzkum od telemarketingu a nabízení zboží?

Výzkum není prodej. Respondenti si mohou být jisti, že tazatelé jim během výzkumu nebudou nabízet žádné zboží k nákupu.

Má vůbec takto prováděný výzkum ještě ve 21. století význam?

Výzkum prováděný tazateli stále zůstává jednou z mála cest, jak spolehlivě zjišťovat informace. Bez kvalitního výzkumu bychom neměli celou řadu podkladů, na základě kterých se například média rozhodují, jak dále postupovat. Zdálo by se, že většinu informací o veřejnosti je dnes možné vyčíst ze sociálních sítí nebo podobných médií. Tyto zdroje ovšem nezachycují rozložení celé společnosti, ale jen její části. Úloha kvalitně provedeného výzkumu je stále nezastupitelná, protože zajistí výběr reprezentativního vzorku a kvalitní zpracování zjištěných informací.

Jsou lidé ochotní účastnit se výzkumu?

To je v současné době velký problém, protože lidé nejsou ochotní se dělit o svůj čas s výzkumníky. Ačkoliv je výzkum jedním z mála způsobů, jak nechat svůj hlas zaznít v širším plénu, než jen ve svém nejbližším okolí a ovlivňovat tak řadu věcí ve svém okolí, například témata v oblíbeném časopise.

Zmínil jste MEDIA PROJEKT jako mediální výzkum, co je vlastně mediální výzkum?

Mediální výzkum měří sledovanost určeného typu médií, např. tisku, televize, rozhlasu, internetu atd. To pomáhá jejich vydavatelům a provozovatelům plánovat strukturu obsahu tak, aby svým čtenářům nebo divákům média poskytla to, o co mají zájem. MEDIA PROJEKT je nejstarším mediálním výzkumem, který se realizuje od roku 1994 a dnes se zabývá čteností tisku. Jiný typ mediálního výzkumu je adMeter, což je světově unikátní technologii umožňující měřit u vybraných respondentů, zda četli noviny či časopisy, dívali se na televizi, poslouchali rádio, zda byli v daném okamžiku na internetu, a co sledovali.

Můžete mi, prosím, vysvětlit, co je iniciativa „PRO VÝZKUM“?

Iniciativu PRO VÝZKUM od září 2019 organizují společnosti zabývající se výzkumem veřejného mínění a trhu sdružené v oborové asociaci SIMAR. PRO VÝZKUM ukazuje, co výzkumné společnosti dělají, k čemu je výzkum užitečný a proč je pro lidi prospěšné, aby se účastnili výzkumu. PRO VÝZKUM také seznamuje s pravidly pro seriózní výzkum a ukazuje, jak tyto seriózní projekty a agentury rozpoznat tak, aby se lidé v klidu mohli výzkumů účastnit a přispět k celospolečenskému poznání svými cennými názory.