I proto se vyplatí třídit. Příspěvek k ochraně přírody je ale pro mnohé mnohem silnější motivací než pár desetikorun na poplatcích za popelnice. Češi jsou v třídění hotoví mistři – dlouhodobě patří k nejlepším „třídičům“ v Evropě. Kontejnery jsou na dosah drtivé většině českých domácností – v průměru nás od nich dělí 99 metrů, a dalších nádob na tříděný odpad stále přibývá. Kromě tradiční trojice modrá – žlutá – zelená už se množí také šedé kontejnery na kovové odpady, oranžové na nápojové kartony, hnědé na bioodpad, červené na sběr elektrozařízení a baterií a v dosahu většiny domácností jsou i kontejnery na použitý textil.

CO TAM NEPATŘÍ?

Do modrého kontejneru na papír nepatří celé svazky knih. Publikace vhazujte pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr. Dále ve sběrné nádobě na papír nemá místo uhlový, mastný nebo jakkoli znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.

Do zeleného kontejneru na sklo nepatří keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, stejně jako zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo a také sklokeramika do zeleného kontejneru rovněž nepatří. Pokud jsou k dispozici oba kontejnery na sklo (bílý na čiré, zelený na barevné), třiďte sklo i podle barvy.

Do žlutého kontejneru na plasty nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Do oranžového kontejneru na nápojové kartony nepatří „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Do šedého kontejneru na kovy nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o jejich ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Do hnědého kontejneru na bioodpad nepatří jedlé oleje, maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.), uhynulá zvířata, rostliny napadené chorobami, cigarety a nedopalky, lidské exkrementy a exkrementy zvířat, která krmíme masem.

Zdroj: jaktridit.cz

TOTO NELZE RECYKLOVAT

Taky někdy váháte, kam s tím?

Do směsného odpadu patří:

*  obal na vejce, neboť díky nízké kvalitě materiálu je jeho další zpracování velmi složité

*  rulička od toaletního papíru, a to ze stejného důvodu jako obaly na vejce; obojí je ale kompostovatelné, vhodit je můžete do směsného odpadu

*  tuba od zubní pasty, protože nejspíš obsahuje její zbytky a také hliník

*  CD, magnetofonové kazety a diskety, ale jen v malém množství, více kusů najednou odevzdejte do sběrného dvora

* dětské pleny, papírové kapesníky, a to především z hygienických důvodů

*  molitan, ale jen v menším množství, větší musíte odvézt do sběrného dvora

*  účtenky z termopapíru, a to kvůli velké pravděpodobnosti, že obsahuje bisfenol

*  kombinované obaly, např. platíčka od léků, protože se skládají ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné

Pokud si nejste jistí, zda s danou věcí zacházíte správně, základní informace najdete na vlastních kontejnerech. Na nich jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. Poradí vám samozřejmě také ve sběrných dvorech, kde vás zbaví i odpadu, který nepatří do žádného z kontejnerů.