Nedopalek z cigarety obsahuje acetát celulózy, což je bioplast vyrobený z dřevní buničiny. V přírodě se rozkládá až 15 let. Na světě se ročně vyrobí až 6 biliónů kusů cigaret.

Správné nakládání s nedopalky podporuje i zpěvačka a modelka Jitka Boho, která se zasazuje o ochranu přírody, jak to jen jde. Říká k tomu: „Jen málokdo ví, že odhozený nedopalek se rozkládá až 15 let! Tak pojďme společně něco udělat s informovaností, aby žádné nedopalky už nekončily na zemi, protože cigaretovník z nich opravdu nevyroste. Nedopalek patří do koše!"

Chování kuřáků odhalil průzkum

Více než polovina dotázaných kuřáků v Česku v průzkumu uvedla, že kouří venku. Pětina ze všech kuřáků nedopalek uhasí a pohodí mimo koš. Nejčastěji se tak chovají mladší kuřáci do 35 let a lidé s nižším vzděláním. Jen necelá polovina českých kuřáků (49 %) ví o tom, že filtry k cigaretám, doutníčkům i nahřívanému tabáku obsahují plast, stejně jako dutinky s filtry.

Někteří kuřáci nepovažují odhození nedopalku na zem za znečišťování a myslí si, že je to „normální“ způsob likvidace tohoto odpadu. Podle části z nich je nedopalek je vyrobený z papíru (37 %), anebo dokonce bavlny (38 %). 

Změnit chování kuřáků tak, aby správně nakládali s nedopalky a neznečišťovali životní prostředí, si klade za cíl kampaň Cigaretovník. Jejím symbolem je mýtický strom cigaretovník,  který ale z odhozeného nedopalku nevyroste. Kampaň informuje o tom, že jediným momentálně správným nakládáním s nedopalky je jejich odhození do směsného odpadu. Ve velkých městech pak skončí ve spalovně, kde svým složením podporují hoření (a mohou být i energeticky využity jako zdroj pro výrobu tepla či elektřiny).

Bez osvěty to nepůjde

Cílem informační kampaně Cigaretovník je podpořit nejen u kuřáků znalost o správném nakládání s tímto odpadem. „Chtěl bych vyzdvihnout, že osvětovou kampaň realizují firmy společně, dobrovolně a bez ohledu na to, že v České republice dosud nebyla transponována směrnice EU, která výrobcům realizaci takových osvětových opatření ukládá. Edukaci považují za klíčovou a věří, že se díky ní podaří dosáhnout změny v chování dospělých spotřebitelů, která povede k čistějším veřejným prostranstvím,“ vysvětluje Lukáš Horák, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky. „Věříme ve smysl originální kampaně, která má podpořit změnu chování a pomoci ke snížení počtu nedopalků odhozených na zem. Jsme rádi, že se firmy napříč odvětvím propojily, aby na tento jev upozornily, a společně vytvořily tuto osvětovou kampaň. Cigaretovník je dobrým příkladem toho, jak firmy umí ve veřejném zájmu táhnout za jeden provaz, čehož si jako zástupce zaměstnavatelů a byznysu v Česku vážíme,“ doplňuje Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Znečištění přírody a měst nedopalky je v Česku poměrně často viditelným problémem. Hlavní myšlenkou kampaně CIGARETOVNÍK je připomenout, že nedopalek na zem nepatří, protože z něj žádný cigaretovník nevyroste.

Společně to dokážeme!

„Odhozené nedopalky jsou nejrozšířenějším odpadem, který nacházíme ve veřejném prostoru. Bohužel většina kuřáků si ani neuvědomuje, jaké znečištění přírody odhozením nedopalku vytváří. Navíc se jedná o odpad, který končí v přírodě naprosto zbytečně. Řešení je přitom jednoduché. Stačí, aby kuřáci nepatrně změnili své chování. Pojďte nám s tím pomoci!“ vyzývá Miroslav Kubásek, zakladatel dobrovolnické akce Ukliďme Česko.

Kampani poskytly záštitu České sdružení pro značkové výrobky, Svaz průmyslu a dopravy ČR, spolek Ukliďme Česko a Sdružení místních samospráv ČR. Kampaň financují největší tabákové společnosti v České republice, Philip Morris ČR, Japan Tobacco International, British American Tobacco a Imperial Brands.

Citované průzkumy:

Průzkum Slovenského združenia pre značkové výrobky na reprezentativním vzorku 500 dospělých kuřáků (červen 2021)

https://www.pmi.com/media-center/news/new-pmi-survey-finds-encouraging-signs-in-cigarette-butt-littering-behavior-and-attitudes-and-key-areas-to-address