Krvácení dásní a rozviklané zuby

Parodontitida, lidově zvaná parodontóza, je nepříjemné onemocnění dásní a závěsného systému. Způsobují ji bakterie, které se v ústech usazují a tvoří zubní kaz a zánět.

Jak poznáte paradontózu?

První stadium paradontózy, které je nejsnáze léčitelné, se projevuje lehkým zarudnutím dásní a občasným krvácením při čištění zubů či při jídle.  V rozvinutém stádiu vás již dásně bolí, cítíte nepříjemný tlak a zápach z úst. Mezi zubem a dásní se tvoří hnisavé váčky a zuby se začínají viklat. Třetí fáze s sebou přináší vypadávání zubů a ustupování čelistní kosti. Bakterie se krví roznáší do celého těla a působí další zdravotní komplikace. Těm lze včasnou léčbou předejít.
 
Léčba paradontózy v Asklepionu

Při první prohlídce vám provedeme důkladnou stomatologickou prohlídku. Poté lékař určí další postup léčby, zejména pečlivou a intenzivní dentální hygienou. V případě pokročilého stadia se nemoc řeší také operativně.
 
Chybějící zuby

Pokud vám chybí jeden nebo více zubů, řešením jsou zubní implantáty. Implantáty fungují jako umělé zubní kořeny, které mohou nést pevné protetické práce - korunky nebo můstky. Díky nim se tak zhotoví náhrady, které nahrazují zuby jako takové v rozsahu od jednoho zubu až po celý zubní oblouk. Implantáty však mohou sloužit také k přidržování snímatelných náhrad zejména v dolní čelisti. Pro tento účel obvykle stačí zavedení 2 implantátů. Náhrada se v takovém případě na implantáty „zacvakne" podobně, jako se zapínají stiskací knoflíky, a díky nim spolehlivě drží na svém místě.
 
Co je zubní náhrada?

Po zavedení se implantát několik týdnů vhojuje do kosti. Po vhojení se na něj vyrobí korunka nebo jiná protetická práce. V některých případech můžeme implantát opatřit korunkou ihned po jeho zavedení, jindy lze dokonce v jedné návštěvě zavést implantát bezprostředně po extrakci zubu a ihned na něj vyrobit korunku. Ta je však vždy pouze dočasná a po vhojení implantátu se vymění za práci trvalejší. Načasování všech kroků je součástí plánu ošetření, který zná pacient dopředu.
 
Co je adhezivní můstek?

K náhradě chybějícího zubu adhezivním můstkem přistupuje stomatolog v případech, kdy není možné nebo vhodné zavést implantát, například proto, že na implantaci není dostatek místa mezi zuby nebo proto, že pacient je ještě ve stádiu neukončeného růstu. Adhezivní můstek je elegantním řešením, při němž je náhradní zub připevněn k vedlejšímu zubu z vnitřní strany pomocí malých „křidýlek“ (viz foto).
 
Zánět zubu

Velmi bolestivou komplikací je zánět zubu, ve skutečnosti většinou zánět kostní dřeně. Způsobuje ho zubní kaz a projevy jsou velice nepříjemné a při zanedbání mohou být až život ohrožující. Pokud je zanícený zub poškozený, lékař nejprve dostaví jeho chybějící část. Poté odstraní obsah dřeňové dutiny a kořenových kanálků, čemuž se lidově říká čištění kanálků. Zub se při něm pečlivě vydezinfikuje a hermeticky zaplní speciální hmotou.
 
Pečlivá endodoncie jako základ úspěchu

Během správně prováděného čištění kanálků jsou zhotovovány kontrolní snímky a používány speciální přístroje a nástroje, aby byla léčba rychlá a především účinná. Zub je izolován speciální elastickou blánou, která nám zabrání kontaminaci zubu slinami. Specialisté v Asklepionu při ošetření používají operační mikroskop.