O víc než hodinu

Nejznámější pranostika připadající na druhý únorový den – »na hromnice o hodinu více« sice říká, že je den delší o 60 minut oproti délce v době zimního slunovratu, ve skutečnosti je ale delší už o hodinu a dvacet minut. Mimo zmíněné nejznámější pranostiky se k Hromnicím váže i spousta dalších přísloví. Většinou se vztahují k počasí, přibývajícímu dennímu světlu a k blížícímu se jaru.

Prásk, bum, bác

Pro staré Slovany byly Hromnice důležitou oslavou – prvním svátkem jara. Z chladné zimy totiž zbývala už jen ta slabší polovina a příroda se pomalu začala probouzet. Tento svátek byl také spjat s bohem hromu a blesku Perunem, který se měl burácivě probouzet ze zimního spánku. Lidé mu pomáhali hromovat a rámusit, aby co nejrychleji vyhnali zimu a zlé duchy temnoty.

Úklid, vymítání a první brázda

O druhém únorovém dni lidé uklízeli po zimě, vymetali stáje, čistili topeniště a zapalovali hranice, jejichž oheň měl mít očistný charakter, a sice zahánět zlé duchy. Dalším zvykem na Hromnice bylo za jakéhokoliv počasí vyorat na poli první brázdu, aby země věděla, že se má chystat na jarní setí a sázení. Světily se také studánky a další vodní zdroje, aby bylo po celý rok dost vody pro lidi,dobytek i pole.

Hromničky = ochrana proti blesku

Křesťané slaví na Hromnice svátek Uvedení Páně do chrámu. Podle Lukášova evangelia se Marie a Josef vydali se čtyřicetidenním Ježíšem dle židovského zvyku do chrámu, kde svého syna symbolicky zasvětili Bohu. Zde potkali mudrce Simeona, který v Ježíši poznal očekávaného mesiáše a nazval jej »světlem k osvícení pohanů«.

Proto je tento křesťanský svátek spjatý se světlem a svěcením svící – tzv. hromniček. Ty se za bouří zapalovaly v oknech, aby chránily dům a hospodářství před blesky, ohněm a dalšími přírodními pohromami.

Nejznámější pranostiky

• Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.

• Na Hromnice jasná noc – bude mrazů ještě moc.

• Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.

• Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.

• O Hromnicích je hospodáři milejší vlk na dvorku nežli slunce na obloze.

• Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.

• Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.

 

Video
Video se připravuje ...

Recept: Masopustní koblížky Videohub ženských webů