Řada firem na jaře uzavřela své provozy. Doma zůstali nejen lidé v továrnách, ale také mnozí zaměstnanci v administrativě. Na což doplatili mj. i provozovatelé závodních jídelen či kantýn.

Bohužel, ani po uvolnění vládních opatření, se nevrátili do kanceláří všichni. Provozovatelé v gastro segmentu hovoří o úrovni okolo 50 % dlouhodobého průměru. Přičemž se obávají, že situace hned tak neskončí.

Závodní jídelny a kantýny mohou nabízet rozumné ceny jídel nejen díky dotacím zaměstnavatelů, ale také velkým objemům své produkce. Polovina lidí se v závodní jídelně naobědvá do 50 korun, plná třetina pak do 30 korun!

Jakmile objem vydaných obědů poklesne, zvýší se náklady na jeden oběd a provozovatel zamíří do ztráty.

Zvýší se ceny

Právě to hrozí, dojde-li na zavedení tzv. stravovacího paušálu. Má umožnit firmám, aby namísto dotace jídel či stravenek dali zaměstnancům hotové peníze. Nedávný průzkum ukázal, že zaměstnavatelé očekávají tlak od svých zaměstnanců, aby tuto možnost využili. A téměř polovina uvedla, že nakonec by takovému tlaku asi ustoupila.

Pak ovšem skončí dotace jídelen a kantýn. Protože je zaměstnavatel bude muset přestat dotovat. Řízek za 30 korun se stane minulostí. Chodit do takové jídelny už nebude tak lákavé. Pokud klesne počet vydaných jídel, stoupnou náklady a provozovatel bude muset znovu zdražit. Což odradí další strávníky a roztočí se kolotoč poklesu prodejů a růstu cen. Který leckde skončí uzavřením také jídelny či kantýny. Teprve pak si možná mnozí uvědomí, jak pro ně byla možnost se naobědvat během práce důležitá. Bude ale už pozdě.