Martin Franc aka Docent Jídlo je autorem pořadu Zmlsané dějiny Light. Zaměřuje se v nich především na 19. a 20. století – a to na zajímavosti, kuriozity a neobvyklé souvislosti v české historii stravování. Těšit se můžete třeba na to, jak se proměňovala naše národní jídla.

V roce 1804 Česká královská společnost nauk, dnešní předchůdkyně Akademie věd ČR, vyhlásila soutěž o nejlepší práci, která se bude zabývat falšováním potravin. Výsledná kniha má dva svazky a přes dva tisíce stránek! Ani naši předkové se toho zkrátka nebáli!

Podívejte se, jak se dříve falšovalo mléko!