Období přípravy na největší křesťanské svátky přichází po masopustu. Smyslem půstu, který zná nejen křesťanství, ale i judaismus a islám, je tělesná i duševní očista.

Popelec na čelo

Na Popeleční středu žehná kněz při bohoslužbě popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo "Obraťte se a věřte evangeliu." Název popelec pochází z 10. století, kdy se udílel kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím.

Duka i Halík odslouží mši

V katedrále sv. Víta v Praze bude ve středu od 18:00 sloužit mši kardinál Dominik Duka.  V pražské arcidiecézi patří k zajímavým událostem na Popeleční středu Popelec umělců v akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora. Jde o setkání, které se ve studentském kostele poprvé uskutečnilo v roce 1996 a navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před sto lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během první světové války.

Program bude mít i letos tři části. Od 17:30 se v sakristii kostela koná scénická meditace v podání Lucie Trmíkové, Martina Dohnala a Bohdana Holomíčka s názvem Reynek/Slova a obrazy z Petrkova. Tamní farář Tomáš Halík bude od 19:00 sloužit mši s udílením popelce a ve 20:30 bude odhaleno kyvadlo architekta Josefa Pleskota zavěšené doprostřed hlavní lodi nad hlavami návštěvníků bohoslužeb.

Půst až do 11. dubna

Večer před Popeleční středou skončilo masopustní veselí, kdy se na řadě míst Česka konaly průvody maškar a zábavy spojené s pochováváním basy, coby symbolu konce bujarého masopustu. Křesťanům dnes začíná čtyřicetidenní půst trvající do Bílé soboty, která připomíná den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Letos vychází na 11. dubna. Celkem trvá období půstu o několik dní déle, protože křesťané v neděli půst nedrželi.