Tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního prostoru a využívá je k vytápění, ohřevu užitkové vody či chlazení. Zdrojem tepla může být vzduch, země či voda, přičemž jednotlivé typy tepelných čerpadel se rozlišují dále podle toho, jakým způsobem se odebrané teplo dostává do objektu. V praxi se tak setkáte s těmito typy: země/voda, vzduch/voda, voda/voda, vzduch/vzduch. Nejrozšířenější jsou v našich zeměpisných šířkách zařízení čerpající teplo ze vzduchu, a to díky dostupnosti zdroje i snadné instalaci, obecně nejúčinnější jsou ta, která využívají vodní zdroje. První typ není však příliš vhodný do oblastí, kde panují nižší teploty, neboť je při nich omezena účinnost zařízení. Vodní zdroje pro tyto účely, jakými může být studna, potok apod., jsou pak zase těžko dostupné – jsou u nás také nejméně využívané. Téměř neměnnou účinnost v průběhu celého roku a snadnou dostupnost zdroje nabízejí typy země/voda. Vyžadují sice náročnější instalaci, tu však konstantní účinnost skvěle vyváží.

KDYŽ DOBŘE VYBERETE

Úspornost tepelných čerpadel nespočívá jen v tabulkových hodnotách. Podmínkou je kvalita izolačních technologií i např. možnosti řídicího systému se získanou energií efektivně hospodařit. Kvalitní tepelná čerpadla např. dokážou monitorovat venkovní teplotu a podle nastavené topné křivky měnit teplotu topné vody v závislosti na počasí. Produkují tak co nejnižší teplotu topné vody, která postačuje k zachování tepelného komfortu v objektu. Moderní zařízení také pracují se systémy, které např. umožní řídit vytápění, ohřev vody, ohřev bazénu, větrání či chlazení v týdenních programech po čtvrthodinách. Tím dosahují maximální hospodárnosti využití energie. Není totiž důležité s jakým topným faktorem energii tepelné čerpadlo vyrobí, ale také zda je tato energie opravdu v danou chvíli třeba.    

JEDINĚ S ODBORNÍKY

Výběr správného typu tepelného čerpadla byste v každém případě měli provádět za pomoci odborníků. Samotnou instalaci pak nechat pouze na zkušených subjektech. Pokud správně vyberete, dokáže tepelné čerpadlo pokrýt většinu celoroční spotřeby tepla. V závislosti na typu čerpadla, na izolaci domu a dalších podmínkách to bývá 75–95 %!