Svěřit své dítě někomu úplně neznámému musí rodiče dobře uvážit. Než takový tábor objednáte, prověřte si organizaci, která tábor pořádá. „Pokud jde o jazykový tábor, zjistěte si, zda má akreditaci na školení lektorů, prohlédněte si fotky a videa z minulých ročníků,“ říká táborová metodička Wattsenglish Michaela Pavlátová.

A hlavně nezapomeňte, že děti mají prázdniny, a i když je tábor jazykový, měl by je hlavně bavit!

Otázka: Chtějí se děti o prázdninách vůbec učit?

Odpověď: Výběr záleží na věku dítěte. U mladších žáků a předškoláků vybírejte takové tábory, kde se učí formou hry a mají dostatek vedlejších aktivit. Jsou tábory, kde se angličtina vyučuje v blocích, nebo je jazyk součástí běžných denních aktivit. Tábory pro starší děti již více připomínají jazykové kurzy a jsou určené především těm, kteří mají o angličtinu zájem.

Otázka: Jak poznám, že děti vede kvalitní vedoucí i lektor?

Odpověď: Vždy je lepší, když je i samotná angličtina spojená ještě s jiným typem programu. Existují např. jazykové tábory cyklistické, tenisové apod. Vždy se ptejte, jak probíhá výběr vedoucích, na jazykových táborech by měli pracovat zásadně ti, kteří mají s výukou jazyka zkušenosti, výborně ho ovládají nebo například žili delší dobu v zahraničí. Ideální samozřejmě je, když s dětmi pracují nejenom čeští lektoři, ale i rodilí mluvčí, kteří si s nimi hrají, obědvají, chodí na výlety. Na jednoho vedoucího by nemělo připadat více než 10 až 12 dětí.

Otázka: Učí se na táborech jenom jeden jazyk, nebo i více jazyků?

Odpověď: Nejčastěji je tábor orientovaný na jeden jazyk – angličtinu, němčinu atd. Doplňkově se samozřejmě využívá jazyk mateřský, ale nemusí to být pravidlem. Vzhledem k tomu, že táborů se účastní i menší děti nebo děti ze škol, kde se i na druhém stupni vyučuje pouze jeden cizí jazyk, vícejazyčné tábory najdete v nabídce jen ojediněle. Existují ale i mezinárodní tábory, kam se sjíždějí děti různých národností, tam je pak vždy zvolen jeden hlavní dorozumívací jazyk, ale mezi sebou mluví děti i jinými řečmi.

Otázka: Jakou délku tábora pro dítě zvolit?

Odpověď: Záleží na věku dětí, pro ty menší volte určitě tábor týdenní, větší zvládnou i 2 až 3 týdny. Další variantou jsou jazykové tábory příměstské, které se konají snad ve všech větších městech. Ty jsou ideální pro děti, které ještě odloučení od rodičů přes noc nezvládnou, navíc jsou i levnější.

Otázka: Jak se takové tábory většinou pohybují cenově?

Odpověď: Cena týdenního pobytového jazykového tábora se pohybuje od 3 500 do 5 000 Kč. K horní hranici se blíží zejména tábory, kde je s dětmi i kvalifikovaný rodilý mluvčí. Týdenní příměstský tábor pak vyjde zhruba na 2500 až 3000 Kč. Je důležité ale zjistit si, co za tuto cenu dostanete – například – zda je v ní i doprava na tábor, strava, výlety atd…

Tipy, kde hledat:

www.borovice, cz, www.wattsenglish.cz, www.tabory.cz, www.czech-us.cz