Habánské sklepy byly postaveny ve Velkých Bílovicích tzv. Habány roku 1614, v dobách největšího rozmachu vinařství na Moravě. Habáni byla skupina reformních novokřtěnců, mírumilovných a pokrokově smýšlejících lidí, kteří si na Moravě brzy získali respekt jako zruční řemeslníci, výborní stavitelé a zejména jako vynikající vinaři. Zakládali vinice, budovali sklepy a zavedli na tehdejší dobu pokrokové způsoby ošetřování vinic. Jako výborní stavitelé postavili mnoho vinných sklepů.

Na přelomu 16. a 17. století, ještě před třicetiletou válkou, měly Velké Bílovice více než 600 ha vinic. Byla to doba největšího rozmachu vinařství na Moravě. O jeho rozvoj se podstatnou měrou zasloužili také Habáni – reformní novokřtěnci. Novokřtěnství byl reformační proud mající své počátky ve 20. letech 16. století ve Švýcarsku, který se odlišoval od katolické církve tím, že nekřtil své potomky krátce po narození, ale až po dosažení dospělosti.

Autor: Habánské sklepy

Na jižní Moravu se novokřtěnci dostali díky pozvání Linharta z Lichtenštejna. Jižní Morava se pro ně stala koncem 16. století „zaslíbenou zemí“. Sami se nazývali „Huterovi bratři“ podle svého představeného Jakoba Huttera, ale na Moravě jsou nejčastěji nazýváni „Habány“ (zkomolením německého Haus haben - mít dům). Prosluli jako zruční řemeslníci a zemědělci a proto o ně měla vrchnost velký zájem.

Habáni byli vynikající vinařští odborníci. O tom svědčí i to, že vrchnost si je najímala na zakládání nových vinic a nechali je vinici pěstovat až do uvedení do plodnosti. Mnohé vinice také vlastnili. Každý člen komunity měl své zaměstnání, ve vinařství to byli kopáči vína, sklepníci, ale také vinopalníci. Do dnešní doby se zachovalo na Moravě mnoho staveb, zejména vinných sklepů. V největším z habánských sklepů, postaveném v roce 1614, dnes sídlí a vyrábí víno společnost stejného jména –

Habánské sklepy. Dodnes sklep návštěvníky uchvátí atmosférou starých časů.

Autor: Habánské sklepy

Čas pokročil o čtyři staletí a Habáni z Velkých Bílovic již dávno odešli. To podstatné z jejich doby však v Habánských sklepích přetrvalo: houževnatost a pracovitost zdejších vinařů, úcta k půdě a révě i pečlivý dohled na každou fázi výroby vína. Díky tomuto dědictví vznikají i dnes v Habánských sklepích unikátní vína s neopakovatelným charakterem - vína, která mají duši. Stejně jako před čtyřmi stoletími.

Tato jedinečná vína si můžete zakoupit na e-shopu www.osobnivinoteka.cz