Diagnózy, jako jsou úzkostné stavy, panické ataky, syndrom vyhoření či deprese, jsou dokonce druhým nejčastějším důvodem přiznání invalidity. Faktem je, že třetina postižených vůbec nevyhledá odbornou pomoc.

Nebezpečný stav

Syndrom vyhoření je nebezpečný svým pozvolným nástupem a v první fázi ho mnozí berou na lehkou váhu a vnímají ho jen jako únavu, kterou neřeší. Často postihuje lidi, kteří veškerou svou energii věnují všem a všemu okolo. Mají na sebe vysoké nároky i očekávání, pokaždé chtějí odvést perfektní práci, ale neumějí si říci o pomoc nebo část své práce na někoho delegovat a věřit, že to udělá dobře.