Pomůže transplantace

Nejlepší metodou náhrady funkce ledvin je transplantace ledviny. „Ročně se u nás provádí kolem 500 transplantací ledviny a úspěšnost těchto výkonů je vysoká, po roce od transplantace funguje více než 90 % transplantovaných ledvin. Z tohoto důvodu je současný trend zaměřen na zvyšování počtu transplantací, zejména ze živých dárců,“ vypočítává MUDr. Petr Táborský, primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare.

Ledviny

Nové postupy v léčbě

V poslední době je velká snaha co nejvíce nemocných dialyzovat doma. „Vedle domácího pohodlí je k tomu i další důvod: domácí hemodialýza umožňuje intenzivnější očišťování krve důsledně obdenním režimem. Tím, že odpadne dlouhá přestávka, běžná při režimu hemodialýz 3x týdně na středisku, je stav pacientů mnohem lepší,“ tvrdí doktor Táborský.

2 druhy dialýzy

V současné době lze nahradit funkci ledvin pomocí přístroje mimotělně (hemodialýza) nebo břišně (peritoneální dialýza). „V prvním případě je krev očišťována mimo tělo pacienta ve speciálním přístroji nazývaném lidově umělá ledvina,“ vysvětluje Táborský a pokračuje: „V případě břišní dialýzy je krev očišťována pomocí speciálního roztoku, který je pacientovi napouštěn do břišní dutiny. Obě metody se dají provádět v nemocnici, v ambulantním dialyzačním středisku nebo doma.“

Otestujte se

Jste adept na problémy s ledvinami? Otestujte se na dialyza.cz nebo ledvinovakalkulacka.cz

Komu hrozí onemocnění?

•diabetikům

•v rodině se vyskytlo onemocnění

•lidem s vysokým krevním tlakem

•osobám nad 50 let

•obézním

•kuřákům

Co mají na starost

•udržují v těle rovnováhu štěpících látek, například draslíku a sodíku (soli), Vytvářejí hormony, které regulují krevní tlak, vytvářejí červené krvinky a udržují pevnost kostí

Domácí dialýza
Domácí dialýza
Autor: VFN Praha

Příznaky nemoci

•opuchnutí rukou, obličeje, nohou

•únava

•ztráta chuti k jídlu

•nevolnost a zvracení

•snížené množství moči

•dušnost

•vysoký krevní tlak

 

Video
délka: 03:46.31

Jak probíhala první česko-izraelská párová výměna ledvin od žijících dárců?