Máme 4 až 6 litrů krve

Dospělý lidský organismus obsahuje průměrně 4 až 6 litrů krve. Tato tekutina je pro fungování těla důležitá proto, že se stará o přenos kyslíku a živin do tkání a orgánů, odvod nežádoucích látek, podporu imunity nebo přenos hormonů.

Ne u každého je ale krev stejná, liší se od sebe přítomností antigenů, podle kterých se následně dělí do skupin A, B, AB a 0, a takzvaným Rhesus faktorem, který je pozitivní, nebo negativní. Obě kritéria se dědí po rodičích a určují, jaký typ krve může člověk v případě nutnosti transfuze přijmout. To je také hlavní důvod, proč by měl svou krevní skupinu každý znát. Víte, která koluje ve vašich cévách?

Skupinu určují antigeny a protilátky

Krevní skupina se určuje podle přítomnosti antigenů na povrchu červených krvinek. Vůči těmto antigenům jsou v krevní plazmě adekvátní protilátky. Nositelé krevní skupiny A mají na jejich povrchu antigen A, v jejich krvi se pak vyskytují protilátky anti-B. Jedinci s krevní skupinou B mají červené krvinky s antigenem B a v krvi mají protilátky anti-A. Ti, kteří mají skupinu AB, mají na povrchu červených krvinek antigeny A i B a jejich organismus netvoří protilátky proti žádnému z uvedených antigenů. Naopak krevní skupina 0 tvoří protilátky jak anti-A, tak anti-B.

Z toho vyplývá, že při transfuzi nesmí nositel krevní skupiny A přijmout krev skupiny B, jelikož by proti ní tvořila anti-B protilátky. Stejná úměra platí i v opačném případě. Vzhledem k tomu, že krev skupiny AB nevytváří žádné protilátky, mohou lidé s tímto typem krve přijmout v podstatě jakoukoli ze čtyř skupin krve. Těm, co mají „nulku“, může být krev doplněna pouze od dárce se stejnou skupinou.

Pozitivní, nebo negativní?

Druhým kritériem pro členění krevních skupin, je Rh faktor. U něj hraje roli antigen D – je-li přítomen na povrchu červených krvinek, krev je Rh pozitivní. Pokud antigen D chybí, je krevní skupina Rh negativní. Stejně jako u krevních skupin, i Rh faktor se musí zohledňovat při transfuzi. Lidé s Rh negativní krví by neměli dostat krev s pozitivním faktorem, jelikož by si proti němu vytvořili protilátky. Nositelé pozitivního Rh však krev s negativním faktorem pojmou bez problému.

RH faktor a jeho význam v těhotenství

Rh faktor hraje velkou roli v období těhotenství. V případě, že má těhotná krevní skupinu Rh negativní a plod zdědí po otci faktor Rh pozitivní, může se stát, že tělo matky bude plod považovat za cizí těleso, proti kterému bude bojovat svým imunitním systémem.

„V takovém případě začne tělo matky vytvářet protilátky proti Rh pozitivním krvinkám dítěte. Pokud je žena prvorodička, tělo jich vytváří pouze malé množství. S dalšími těhotenstvími však množství tvořených protilátek stoupá a mohou se stát pro dítě nebezpečnými,“ upozorňuje MUDr. Václava Lorencová z hematologické laboratoře SYNLAB.

Ženám s Rh negativním faktorem se proto do 72 hodin po porodu dítěte s D pozitivním antigenem, podává injekce imunoglobinu, který zabraňuje vzniku protilátek.

Čeští lékaři si skupinu ověřují

Podstupujete-li v České republice lékařský zákrok, potřebujete transfuzi nebo jdete darovat krev, lékaři si budou vaši skupinu vždy zjišťovat. „Podle české legislativy mají zdravotníci povinnost před zákrokem krevní skupinu pacienta ověřit, a to i v případě, že si ji jedinec pamatuje nebo ji má poznamenanou,“ říká MUDr. Václava Lorencová. V zahraničí si však tímto pravidlem jisti být nemůžete.

Při návštěvě cizích zemí je proto dobré mít po ruce mezinárodní kartičku, na které je vaše krevní skupina uvedena.

Rozpad krvinek, selhání ledvin, smrt... 

V případě, že by pacientovi byla podána neidentická krevní skupina, došlo by v jeho organismu k imunologické reakci. „Darovaná krev by byla organismem odmítnuta a její krvinky by se začaly shlukovat a následně rozpadat,“ vysvětluje MUDr. Václava Lorencová. Pacient by se potýkal s vážnými zdravotními problémy, jejichž výsledkem by mohlo být selhání ledvin, šok či smrt.

Existuje univerzální krev?

Dá se říci, že lidé se skupinou AB Rh pozitivní jsou univerzální příjemci krve, jelikož ta neobsahuje žádné protilátky. Nositelé skupiny 0 Rh negativní jsou zase univerzálními dárci. „Přestože lze při transfuzi téměř vždy použít krevní skupinu 0, v praxi se upřednostňuje transfuze stejnou krevní skupinou jako má příjemce,“ říká MUDr. Václava Lorencová.

Krevní skupinu zjistí laboratorní test

Při zjišťování krevní skupiny v laboratoři se z odebraného vzorku krve provádí vyšetření srážení krvinek pacienta s laboratorním vzorkem známých protilátek a srážení krevní plazmy s laboratorním vzorkem krvinek známé krevní skupiny. Ve chvíli, kdy jsou oba typy reakce ve vzájemné shodě, znám krevní skupinu pacienta. Pro specifikaci Rh faktoru se poté zkoumá přítomnost antigenu D na povrchu červených krvinek.

Mohlo by se sice zdát, že v běžném životě znalost své krevní skupiny nevyužijete, jedná se však o důležitou informaci o vašem těle, která vám v krajním případě může zachránit život.

Jestliže nevíte, jakou krevní skupinu máte, zjistěte to. Zajděte si ke svému praktickému lékaři a nechte si odebrat krev s požadavkem na identifikaci krevní skupiny. 

VIDEO: Zpracovat a uchovat lidskou krev není snadné, vyžaduje doslova alchymii

Video
délka: 02:26

Zpracovat a uchovat lidskou krev není snadné, vyžaduje doslova alchymii Hynek Zdeněk, blesk.cz