Co vede farmaceuta či farmakologa k hledání možností, jak déle žít a lépe se cítit? 

Především se v současné době jedná o vysoké nároky na fyzickou a psychickou výkonnost člověka. A pod obrovským tlakem se nachází zejména imunitní a nervový systém. To přirozeně vyvolává snahy hledat prostředky, které by podpořily organismu vlastní fyziologické procesy související s touto zátěží a následnou regenerací. Bohužel, regenerovat organismus nedokáží léky, jelikož většinou pouze odstraňují příznaky chorob. Nicméně nově se velmi významný potenciál ukazuje u vysokých dávek jedné z nejzákladnějších fyziologických látek – vitaminu C.

Lidé, kteří denně užívají zhruba 1 až 2 gramy vitaminu C si to velice pochvalují, že je opustily opakované infekce respiračního traktu, různé kožní problémy či alergie, mají více energie, jsou v lepší náladě, pryč je vyčerpanost, mnohdy je také přestaly bolet klouby. Jak je to možné?  

Nedávno vyšla kniha Jak déle žít a lépe se cítit, v níž její autor profesor Linus Pauling, držitel dvou Nobelových cen, popisuje význam vitaminu C pro lidský organismus. Doslova uvádí, že zátěžové situace, jako například emocionální stres, velké pracovní vypětí, infekční choroby, alergie, operace, nádory, onemocnění srdce a také sportovní výkony  spotřebovávají ve vysoké míře vitamin C. Pokud se vitamin C nedoplňuje aplikací vysokých dávek, jeho koncentrace v krvi a tkáních (zejména v imunitních a nervových) se snižuje. Bohužel, při snížení hladiny vitaminu C, lze očekávat zvýšený výskyt zmíněných chorob včetně rakoviny, protože nefunguje dostatečně imunitní systém a nejsou detoxikovány karcinogeny. Nedostatek vitaminu C zhoršuje fungování nejen imunitního, ale také nervového systému, proto se člověk necítí dobře, má sklon ke svalovým křečím, ke sklíčené náladě, nespavosti a stavu vyhoření. 

Jak vypadá nejčastěji Vaše rada na klinice inPHARM Clinic? 

Právě v této době je ideální absolvovat preventivní kůru 4–8 aplikací nitrožilně podaného vitaminu C v kombinaci s glutathionem. Obě látky mají účinky antioxidační, imunomodulační, protizánětlivé, neuroprotektivní a hojivé. O příznivém vlivu obou antioxidantů například na prevenci nádorů dnes není pochyb. Samozřejmě, takové účinky jsou velmi prospěšné nejen v prevenci, ale při zvýšené frekvenci podávání také například jako doplněk protinádorové léčby nebo v remisi, kde glutathion a vitamin C podporují protinádorovou imunitu a chrání zdravé buňky před negativním vlivem nádorového onemocnění a radio/chemoterapie, která je takto více zacílena na buňky nádorové, a proto je lépe tolerovaná.

Takže obě látky jsou důležité nejen kvůli prevenci? 

Ano, je to tak, protože vitamin C a glutathion jsou schopny efektivně chránit zdravé buňky, přičemž vitamin C v kyselém okolí nádorových buněk se podílí na tvorbě peroxidu vodíku, který působí destruktivně na DNA těchto buněk. Jak bylo již řečeno, velký význam hraje také na úrovni podpory protinádorové imunity. 

Po základní chemoterapii se pacienti nachází v remisi, což je období, kdy nejsou patrny známky nádoru, ovšem po určitém čase většinou dojde k opětovnému vzplanutí nemoci. Je vhodné obě uvedené látky užívat v období remise? 

Remise následuje po základní protinádorové léčbě a skutečně je potřeba hledat všechny možnosti, které vedou k maximálnímu prodloužení této bezpříznakové periody a ke zvýšení kvality života. Základ tvoří již zmíněné látky schopné podpořit protinádorovou imunitu a antioxidačně chránit organismus proti oxidačnímu stresu, který tvoří jednu z hlavních příčin vzniku nádorového onemocnění. Pro obě oblasti je zásadní podávání dostatečných gramových dávek vitaminu C a glutathionu, jež přinášejí do organismu podporu protinádorové imunity a potřebnou antioxidační ochranu erytrocytů, imunitních, střevních, nervových a jaterních buněk, odstraňování toxických substancí včetně kancerogenů. Výsledky potvrzující zvýšení kvality života u jednoho tisíce onkologicky nemocných byly českými odborníky inPHARM CLINIC prezentovány na světovém kongresu na Kansas University v roce 2016, kde byly vysoce oceněny.

Trošku jsme zabředli do onkologie, ale je možné uvedené účinky vitaminu C využít u dalších onemocnění? 

Ano, jak už bylo řečeno, pokud budou mít lidé vzhledem ke své zátěži dostatečnou hladinu vitaminu C v organismu, v podstatě budou minimálně nemocní. Studie skutečně ukázaly, že výskyt onemocnění je často spojen se sníženou hladinou vitaminu C a že zvýšení hladiny tohoto vitaminu snižuje úmrtnost. Velmi častý je výskyt nedostatku vitaminu C, jenž se nijak neprojevuje, ale vede k rozvoji tzv. oxidačního stresu, který je dáván do souvislosti se vznikem chronických zánětů, respektive alergií, autoimunitních (roztroušená skleróza, revmatoidní artritida), neurodegenerativních (Alzheimerova choroba), kardiovaskulárních chorob a nádorů. Je to vývojová řada chorob, kde oxidační stres je společným jmenovatelem… K účinné neutralizaci oxidačního stresu je nezbytný příjem většinou gramových dávek vitaminu C, jenž působí antioxidačně. A kde se bere především oxidační stres? Vzniká hlavně díky klasickému stresu a dále pak z konzervantů, hnojiv, cigaret, alkoholu, léků ad.   

Je opravdu nutné podávat uvedené látky nitrožilní infuzí?

Jak bylo řečeno na úvod, faktem je, že obvykle doporučená kapacita vitaminu C a glutathionu dnes často nestačí k pokrytí vysokých nároků organismu, především jeho imunitního a nervového systému.  Samozřejmě, tyto nároky jsou definovány náročným způsobem  života, jakým žijeme. A v případě nemoci jsou tyto nároky ještě vyšší.  Proto je vhodné obě látky dodat formou infuze nitrožilně, jelikož jejich potřebnou koncentraci v krevní plazmě nelze dosáhnout v rámci perorálního užití kvůli omezenému vstřebávání. Dobrou zprávou je, že v poslední době můžeme využít perorální lipozomální formu vitaminu C. Lipozomální forma vitaminu C se oproti obyčejným perorálním přípravkům několikanásobně více vstřebává do organismu a udržuje dostatečnou hladinu vitaminu C pro antioxidační kapacitu, imunitní a nervový systém a může tak nitrožilní aplikaci buďto doplnit, nebo i nahradit, a to podle míry zátěže organismu.

InPharm Clinic přispěl také na poli léčby bolestí pohybového aparátu.  Mnoho lidí tlumí bolest analgetiky, která jsou zatížena řadou nežádoucích účinků. Kvůli tomu dokonce nedávno orgány Evropské unie doporučily stáhnout z trhu některá analgetika…   

K léčbě bolestí pohybového aparátu (záda, koleno, kyčel, rameno, malé klouby na ruce, krk) se užívá několik skupin léčiv, především analgetik, ovšem jejich dlouhodobé užívání je limitováno alarmujícími nežádoucími účinky, mezi které patří nejčastěji toxický vliv na játra a žaludek. Právě kvůli řečeným nežádoucím účinkům jsme se snažili nalézt jiné postupy, k čemuž také vyzývá nedávno zveřejněná mataanalýza shrnující  35 studií s analgetiky, která navíc konstatuje klinicky nevýznamné protibolestivé účinky u bolestí zad. Naproti tomu existují vynikající zkušenosti s aplikací kolagenových MD injekcí, což prokázala také studie na Revmatologickém ústavu v Praze a v Miláně. Tyto injekce přinášejí dlouhodobou úlevu a dokonce umožňují omezení až vysazení původní léčby analgetiky. Je to dáno mechanismem účinku, který vede ke stimulaci novotvorby kolagenu, jenž je základní stavební jednotkou tkání pohybového aparátu. Dodávám, že právě novotvorba kolagenu ochabuje ve věku 50+, což lze považovat za jednu z hlavních příčin degenerace kloubního aparátu, respektive vzniku artrózy. 

V čem tedy spočívá zásadní benefit léčby kolagenovými injekcemi?

Zásadním benefitem daného terapeutického přístupu je léčba bolesti pohybového aparátu bez alergických reakcí, nežádoucích účinků a bez rizika lékových interakcí, jelikož kolagen je tělu vlastní látka, jež nezasahuje do účinnosti ostatních léčiv (např. warfarinu, analgetik ad.). Nicméně abych byl konkrétní například ve vztahu k terapii bolestí kotníku, ramene, kyčle a dalších kloubů, velmi dobré výsledky prezentovali italští a čeští ortopedi nedávno na mezinárodní konferenci v Praze. Jedná se o MD Tissue, jenž obsahuje nejen tropokolagen, ale také hořčík a vitaminy skupiny B, které napomáhají restrukturalizaci pojiva, nervové a svalové tkáně, přičemž spolu s tropokolagenem vedou k vyšší míře hojení a ústupu bolesti. 

Letos jste na InPharm Clinic odborníkům představili unikátní diagnostický termografický přístroj. O co se jedná?   

Termografická diagnostická metoda je založena na šetrném bezdotykovém snímání infra-elektromagnetického záření vnitřních orgánů, odrážející fyziologický či patologický stav. Výsledky přepočte počítačový program do termovizního obrazu, na kterém lékař okamžitě vidí, v jakém stavu se organismus nachází, na kolik procent orgány pracují či jsou poškozeny, jak funguje nervový, imunitní, kardiovaskulární, zažívací a další systémy, případně kde hrozí nebo jsou přítomny negativní či kancerogenní trendy. Celá diagnostická metoda vychází z dříve prováděného výzkumu vědců z univerzity v německém Heidelbergu a k vysoké sofistikované míře dokonalosti ji dovedl vynikající německý fyzik narozený v Česku Ing. E. Motyka. Jeho termografický přístroj dnes reprezentuje reálnou možnost zasáhnout včas na úrovni prevence chorob a jejich léčby, respektive daleko dříve, než jak to umožňuje většina současných diagnostických a laboratorních metod, které zobrazí patologický problém de facto až v okamžiku jeho existence. Ovšem díky termografu jsme schopni negativní trendy s časovým předstihem diagnostikovat a doporučit preventivní či terapeutický postup.

Kde se lze nechat vyšetřit Termografem, získat lipozomální vitamin C, kolagenové injekce, prostě vše, o čem jste hovořil? 

Termografický přístroj existuje zatím na několika pracovištích v EU, kdy jedním z nich je inPHARM Clinic.  Objednat se či získat více informací lze přímo na uvedené klinice (recepce@inpharmclinic.cz, tel.: 241 416 990, 724 521 161). Tato klinika zároveň pracuje s kolagenovými MD injekcemi i vitaminem C. 

Rozhovor vedla odborná redakce Edukafarm