Alzheimerova choroba nejčastěji postihuje osoby starší 65 let, ale může se vyskytnout i v nižším věku. Projevuje se pomalu a nenápadně: zhoršuje se krátkodobá paměť, pacient např. zapomíná, co se odehrálo během dne, obtížněji se učí nové věci, třeba zacházení s novými přístroji v kuchyni, hůře se rozhoduje i v běžných situacích. V novém prostředí se může cítit nejistě a objevovat se mohou i poruchy nálady: smutek, podrážděnost i agresivita.

Autor: Shutterstock

DALŠÍ PŘÍZNAKY

Dostavit se mohou i poruchy orientace. Pacienti se orientují hůře i na známém místě. Ztrácejí také orientaci v čase – neví, jaký se píše letopočet, měsíc. V pokročilém stadiu choroby se nemocný už téměř neorientuje v nejbližším okolí, neví, kolik mu je let nebo zda má partnera a děti. Příznakem, který často upozorní okolí, že něco není v pořádku, je i postupná ztráta soběstačnosti. Nemocný najednou neví, jak se vaří, neumí si poradit s nákupem atd.

MŮŽE TO BÝT ZÁBAVA

Lék, který by Alzheimerovu chorobu vyléčil, dosud neexistuje, lze pouze mírnit její příznaky. Důležitá tak zůstává u této obávané nemoci prevence. Ta samozřejmě spočívá v obecně zdravém životním stylu, v němž má pevné postavení zdravý a pestrý jídelníček i fyzická aktivita. Důležité je ovšem rovněž „trénovat mozek“. Jak? Nabízí se množství aktivit, které jednak podporují činnost mozku, jednak jsou zábavou: luštění křížovek, kvízů, sudoku, řešení hlavolamů, ale patří sem také hraní společenských her. Do prevence tak mohou senioři zapojit i své děti, ba dokonce vnoučata či pravnoučata, a užít si tak spoustu legrace u partičky pexesa, prší nebo šachu. Prospěšné je pěstování a udržování sociálních kontaktů, věnování se koníčkům.

Autor: Shutterstock

SPECIÁLNÍ POMŮCKY

Dnes se nabízejí i pomůcky speciálně určené pro tzv. kognitivní trénink a vytvořené odborníky na základě letitých zkušeností. Pomáhají zlepšit fungování jednotlivých úrovní poznávacích (kognitivních) funkcí – např. soustředění, myšlení, paměti, čtení, psaní. Jsou určené jak pro domácí použití, tak pro domovy seniorů apod. „O pomůcky pro kognitivní trénink je stále zájem. Lidé, kteří mají někoho blízkého s Alzheimerovou chorobou, vědí, že je někdy obtížné vymyslet činnost, která by jejich blízkého zaujala. Tyto pomůcky tak představují ideální způsob, jak spojit příjemné s užitečným a při procvičování mozku se i pobavit, a to i v kolektivu, kde jsou zastoupeny různé generace,“ konstatuje Martina Mátlová, ředitelka České alzheimerovské společnosti, která se na vývoji těchto kognitivních pomůcek rovněž podílí. Speciální pomůcky pro kognitivní trénink zakoupíte mj. ve vybraných lékárnách.

Autor: Shutterstock

VČASNÁ DIAGNÓZA

Včasná diagnóza Alzheimerovy choroby je důležitá. Ještě stále ji totiž nelze vyléčit, lze však výrazně zpomalit projevy podáním vhodných léků. Proto je důležité začít s terapií co nejdříve. Součástí prevence je pak pravidelné procvičování mozku – hlavně paměti.

POJIŠŤOVNAMŮŽE PŘISPĚT

Některé zdravotní pojišťovny poskytují svým pojištěncům na pořízení speciálních kognitivních pomůcek finanční příspěvek. Vyplatí se na tuto možnost informovat.