Alergie se v těchto případech obvykle projevuje pálením v ústech a hrdle a při větších reakcích nevolností, nebo dokonce celkovou slabostí a v extrému až život ohrožujícím stavem.

Kritický stav

U alergií na potraviny nebo včelí a vosí jed hrozí, že další setkání organismu s  alergenem skončí těžkou, život ohrožující reakcí. Ta obvykle začíná svěděním kůže celého těla, otoky, pokračuje dechovými potížemi, slabostí, poklesem krevního tlaku, až kolapsem a není-li stav řešen a postiženému podána první pomoc, může skončit smrtí. Ačkoli se tzv. anafylaktická reakce vyskytuje ojediněle, jedná se o kritický stav, při němž rozhodují vteřiny. Postižený je přitom odkázán na pomoc okolí. Příznaky se mohou dostavit po pěti až třiceti minutách po kontaktu s alergenem, ale i později. Mezi nejčastější příčiny patří z potravin ořechy, mořské plody, ryby, vnitřnosti, spouštěčem ale může být také kontakt s latexem, případně podání určitého léku, a dokonce zvýšená fyzická zátěž.

Autor: Shutterstock

Anafylaktický šok

  • užití léků z balíčku první pomoci (adrenalinový autoinjektor)
  • protišoková poloha, prevence vdechnutí zvratků
  • zajištění životních funkcí (event. oživování)
  • prevence přehřátí, podchlazení, klid
  • zamezení dalšímu vstřebávání alergenu (je-li to možné – např. vytažení žihadla a zaškrcení končetiny nad místem průniku)