Toto onemocnění postupuje pomalu (plíživě) a pacient není schopen posoudit závažnost a rizika onemocnění. Neléčený zelený zákal může vyústit v konečnou slepotu v důsledku atrofie zrakového nervu. Všechny příčiny onemocnění nejsou zcela známy, ale jedním z hlavních rizik vývoje atrofie je zvýšený nitrooční tlak, který se v návaznosti s dalšími rizikovými faktory jako je tvar zrakového nervu, genetické dispozice, vyšší věk, cévní onemocnění, metabolické poruchy, které v konečném důsledku způsobí nezvratné poškození atrofii zrakového nervu.

Právě včasná diagnostika, znalost rizik a důkladné vyšetření poměrů oka nám umožní přesnější diagnostiku a účinnější léčbu.

Autor: Oční klinika Horní Počernice

Oční klinika Horní Počernice OKHP vybudovala zcela novou ambulanci pro diagnostiku a léčbu zeleného zákalu. Naši pacienti mohou podstoupit vyšetření OCT předního segmentu, které je mnohem dokonalejší než dosavadní vyšetření gonioskopie. Dokonale a věrně zobrazuje anatomii a patologii oka a umožňuje lékaři zvolit tu nejvhodnější léčku. Přístroj současně měří tloušťku rohovky, poměry v rohovkovém úhlu, hloubku přední komory, velikost a zakřivení úhlu. Zároveň OKHP disponuje unikátním přístrojem ORA (hysteréza rohovky). Měření na tomto přístroji zdokonaluje diagnostiku měření nitroočního tlaku a vylučuje falešné negativní a positivní případy tuhé nebo velmi elastické rohovky a zároveň má význam v diagnostice onemocnění rohovky (např. keratokonu). OKHP  kombinuje toto vyšetření s vyšetřením OCT zrakového nervu (optická koherentní tomografie). Toto vyšetření nám určí množství nervové tkáně na zrakovém nervu v celé jeho tloušťce (papily zrakového nervu). Společně s vyšetřením na nejnovějším perimetru značky Zeiss jsme schopni nastavit pro každého pacienta tu nejvhodnější léčbu a v nejnutnějším případě provést operační snížení nitroočního tlaku při selhání konzervativní terapie.

Zelený zákal získal svůj název v dobách, kdy bohužel docházelo ke slepotě oka a barva oka měla zelený nádech. Lze spekulovat, že tímto onemocněním, vedle vysoké krátkozrakosti, trpěl i Jan Lucemburský, otec Karla IV., který v zoufalství nad svojí nemocí nechal svého lékaře v roce 1330 zašít do pytle a vhodit do řeky Odry.

Autor: Oční klinika Horní Počernice


Zcela úplně jiným onemocněním oka je šedý zákal (katarakta), při kterém se čočka zakalí a pacient vidí, jako by se díval přes pomalu zamrzající okno.

Pro pokročilý šedý zákal je typická šedá barva zornice na rozdíl od černé, kdy je čočka nezkalena. Řešení nemoci je pouze operační a spočívá v odstranění zkalené čočky, která je nahrazena čočkou umělou a to dle přání pacienta buď monofokální nebo více ohniskovou. Současné možnosti implantátů a operačních technologií se zdokonalují a operace na naší klinice OKHP provádíme roboticky s vyloučením skalpelu s následným odsátím hmot za přispění ultrazvuku. Tím se kvalita vidění po operaci přibližuje k vidění srovnatelnému s mladým člověkem. Po operací pacient vidí jak na dálku, na počítač, tak na čtení. Je samozřejmé, že jiná onemocnění jako je zelený zákal, onemocnění sítnice a i další celkové choroby jako především cukrovka, komplikují výsledky operativy. Odkládání operace a čekání na uzrání šedého zákalu je holý nesmyl a zcela naivní tvrzení. Naopak včasná operativa přináší v tomto případě výrazné snížení rizik s ohledem na zelený zákal a onemocnění sítnice a snadnost operace.

Více informací se dozvíte na www.ocniklinikahp.cz.