Lékařská prohlídka slouží jako prevence před různými onemocněními, a to jak běžnými, tak nádorovými či kardiovaskulárními. Lékař při ní také prověř, zda není čas nechat se očkovat například proti tetanu.

Co vás čeká?

Praktický lékař vás celkově vyšetří, zjišťuje rodinnou anamnézu a provede kompletní fyzikální, laboratorní a onkologická vyšetření. Měl by zkontrolovat očkování proti tetanu, proti kterému je pro udržení dostatečné ochrany třeba se pravidelně přeočkovávat.

První přeočkování v dospělosti se provádí mezi 25 a 30 lety, aby se proti nemoci zajistila účinná ochrana. Přeočkovat je vhodné také černý kašel, protože ani u této nemoci není účinnost očkování z dětství celoživotní. Výhodou je, že proti oběma nemocem se dá očkovat jednou vakcínou.

Na preventivní prohlídce lékař zjišťuje:

* onemocnění v rodině (onkologická a kardiovaskulární onemocnění včetně hypertenze, diabetu, poruch metabolismu, výskytu závislostí)

* prodělané nemoci

* chronická onemocnění

* životní styl

* pracovní zátěž

* další zdravotní rizika

* u žen od 45 let ověřuje výsledek mamografického vyšetření (ne starší dvou let)

Na preventivní prohlídce lékaři provádí:

* kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti (BMI) a orientačně vyšetří zrak a sluch

* vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech

* vyšetření stolice na krvácení u osob od 50 let věku

* onkologickou prevenci včetně vyšetření kůže, zhodnotí rizika z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní

* zkontroluje očkování

Laboratorně nechá vyšetřit:

* moč

* cholesterol a tukové látky v krvi (provádí se v 18, 30, 40, 50 a 60 letech)

* hladinu cukru v krvi (v 18 letech a pak od 40 let ve dvouletých intervalech)

Víte, že…

… z letošního průzkumu veřejného mínění společnosti STEM/MARK vyplývá, že víc než polovina lidí o nutnosti přeočkování proti tetanu vůbec neví a očkovat se nechá pouze každý čtvrtý?  … o možnosti pravidelného přeočkování proti černému kašli neví dokonce až 83 % lidí, každý třetí však považuje nemoc za závažnou či smrtelnou?