Na začátku byla zajímavá myšlenka: .... že oplozené ptačí vejce obsahuje spoustu výživných látek pro tělo potřebných a možná dokonce nadstandardních, protože musí stačit na počáteční rychlý vývoj plodu.... Tato myšlenka se stala stěžejní pro práci týmu Ústavu molekulární genetiky ČSAV vedeném RNDr. Jindřichem Károu, DrSc. v letech 1983 – 1995.Tento tým prováděl své studie na fosfolipidu PNAE, který izolovali ze směsi biologicky aktivních fosfolipidů obsažených ve slepičím žloutku. Fosfolipid PNAE se podílel na likvidaci některých nádorových buněk, a to tak efektivně, že poškozoval pouze membrány nádorových buněk, zatímco membrány buněk zdravých zůstávaly nepoškozené. Dále např. inhiboval proteinkinázu C, která je odpovědná za metastatickou kapacitu nádorových buněk. Po roce 1995 RNDr. Jindřich Kára, DrSc. spojil svoje síly s českou společností AREKO, která na základě jeho výzkumů vyvinula produkt OVOSAN - doplněk stravy na bázi směsi biologicky aktivních fosfolipidů BAF®. Fosfolipid PNAE je jednou z významných složek této směsi.

Autor: Ovosan

Následoval dlouholetý výzkum, kdy přibývalo poznatků o účincích  OVOSANU a preparát se tak postupně zapisoval do obecného povědomí. Tento výzkum stále pokračuje a podílí se na něm již celá řada českých i slovenských pracovišť (některé ústavy AV ČR, VÚVeL Brno, pracoviště LF UK a dále lékaři i celé týmy vybraných nemocnic a klinik v ČR i SR). Všichni tito odborníci se scházejí jednoročně na již tradičním semináři, kde si vyměňují mimo jiné poznatky a zkušenosti s užívám BAF®. Pokud tyto poznatky shrneme, můžeme účinky biologicky aktivních fosfolipidů  obsažených v OVOSANU  stručně zhodnotit  takto: BAF® působí regeneračně na poškozené  buňky, dobře doplňují protinádorovou léčbu - podporují účinky chemoterapie a zmírňují její nepříjemné vedlejší účinky (nevolnost, únava, nechutenství, kožní problémy). BAF® navíc významně posilují imunitní systém. Tím pomáhají onkologické pacienty lépe chránit před recidivami a všechny ostatní před běžnými infekcemi nebo pomáhají již probíhající infekci lépe zvládnout. Regeneračního a imunostimulačního účinku BAF® nejvíce využívají onkologičtí pacienti, ale i pacienti s jinými vážnými onemocněními, u kterých BAF® zajišťují velmi užitečnou podporu léčby.

Autor: Ovosan

Další informace o produktu Ovosan se můžete dozvědět v článku „Sláva českým hlavám