Vosy, arašídy i mořské plody

Co obvykle spustí tuto silnou odpověď organismu? Podle zkušeností odborníků to bývají nejčastěji některé typické potraviny, mohou jimi být ořechy, mořské plody, ryby, vnitřnosti. Kromě potravin ale může být spouštěčem také kontakt s latexem, bodnutí hmyzem, případně podání určitého léku, nebo dokonce zvýšená fyzická zátěž. Existují také případy, kdy se příčinu nepodaří objasnit. Příznaky anafylaktické reakce organismu se mohou dostavit po pěti až třiceti minutách po kontaktu s alergenem, ale není výjimečný i delší odstup.

Tělo šílí

Jak se anafylaktický šok projevuje? Jeho příznaky jsou svědění po těle, které může počínat svěděním dlaní či plosek nohou, otoky, kopřivka, zhoršené dýchání, nehmatatelný puls, nevolnost a celková slabost, křeče, zvracení, ztráta vědomí. Postižení dýchacích cest, otoky jazyka a hrtanu mohou vést až k zástavě dýchání, postižení kardiovaskulárního systému pak k život ohrožujícímu poklesu krevního tlaku. Nadměrné vyplavení hormonu histaminu způsobí rozšíření cév a zvýší propustnost cévních stěn. To způsobuje kolaps krevního oběhu.

Pohotovost nutná

V okamžiku, kdy se u postiženého dostaví anafylaktický šok, je nutné zachovat chladnou hlavu, ale jednat rychle, pohotově. Okamžitou pomoc představuje aplikace injekce adrenalinu do žíly. Tuto nezbytnou pomůcku při sobě lidé, kteří jsou takovouto reakcí organismu ohroženi, neustále nosí a mívají u sebe rovněž balíček s dalšími léky (např. antihistaminika), které lze podat v druhé řadě. Důležité je rovněž zajistit životní funkce – průchodnost dýchacích cest a činnost srdce, jíž lze obnovit srdeční masáží. V každém případě je nutné co nejdříve přivolat rychlou záchrannou službu, která poskytne okamžitou odbornou pomoc a pacienta odveze do nemocnice k pozorování.

Neznalost neomlouvá

Vzhledem k tomu, že reakce organismu nastupuje rychle a neočekávaně, je nutné také rychle jednat. Je-li někdo ve vašem blízkém okolí či rodině ohrožen silnou alergickou reakcí, měli byste si postup v takové situaci osvojit pro každý případ. Je-li ohroženo dítě, měli by být o riziku zpraveni pedagogové ve školce, škole atd. I pacienti samotní by měli být správně zdravotnickým personálem při pravidelných návštěvách občas „prozkoušeni“ ze znalosti nebezpečí, které jim hrozí, z dovednosti aplikace injekce adrenalinu a pravidel podání dalších léků, stejně jako jejich skladování apod. 

První pomoc krok za krokem:

  • ·užití léků z balíčku první pomoci (adrenalinový autoinjektor)
  • ·protišoková poloha, prevence vdechnutí zvratků
  • ·zajištění životních funkcí (event. oživování)
  • ·prevence přehřátí, podchlazení, klid
  • ·zamezení dalšímu vstřebávání alergenu, (je-li to možné - např. vytažení žihadla a zaškrcení končetiny nad místem průniku)

Nebojte se pomoci

Důležitým krokem je při anafylaktickém šoku nitrožilní podání adrenalinu. Provádí se pomocí adrenalinového autoinjektoru – injekcí s adrenalinem, která je k dostání na předpis. Jedná se o velice jednoduchý úkon, který zvládne každý, pokud toho není již schopen sám postižený. Autoinjektor má tvar silnější tužky. Po odstranění ochranného krytu je třeba jej uchopit do dlaně a přitlačit tupým koncem v kolmé poloze zboku ke stehnu. Automaticky se tak vysune krátká jehla a aplikuje adrenalin. Autoinjektor lze použít i přes oděv a bez dezinfekce.