Pražské domácnosti, které dosud nepřeladily na DVB-T2, mohou místo oblíbených pořadů sledovat už jen zrnění. Týká se to i vás? Připravte se včas.

Jestli vůbec musíte nový přístroj shánět a připojovat, se dozvíte snadno. Stačí spustit automatické ladění. Pokud poté najdete mezi naladěnými kanály takové, které mají za jménem T2 a nemáte v horním rohu symbol vysílače s vykřičníkem, vaše televize či současný set-top box umí nový signál přijímat. Jestli ale vykřičník vidíte a žádnou stanici s T2 za jménem nenaladíte, je na čase nový set-top box připojit a naladit.

Podívejte se, jak na to!

Video
délka: 02:05.76

Nastavení set top box Redakce Blesk

Set-top box vybalte a přečtěte si návod
Set-top box vybalte a přečtěte si návod

Podívejte se zezadu na televizi, jaké konektory máte k dispozici. Potřebujete najít zdířky označené SCART nebo HDMI.
Podívejte se zezadu na televizi, jaké konektory máte k dispozici. Potřebujete najít zdířky označené SCART nebo HDMI.

Pomocí HDMI nebo SCART kabelu přístroj připojte k vypnuté televizi.
Pomocí HDMI nebo SCART kabelu přístroj připojte k vypnuté televizi.

Do vypnutého přístroje připojte anténu. Zapojte přístroj pomocí adaptéru do zásuvky.
Do vypnutého přístroje připojte anténu. Zapojte přístroj pomocí adaptéru do zásuvky.

Spusťte televizi a set-top box. Jestli se přístroje nespojí automaticky, vyberte na televizi zdroj signálu tlačítko »source« se (šipkou) a zvolte ze seznamu zkratku, kterou na je použitá zdířka označena zadní straně televize (může to být podle zvoleného kabelu HDMIHDMI, SCART Ext., AV. Pokud televizi je stejných zdířek na více, jsou rozlišeny číslicí).
Spusťte televizi a set-top box. Jestli se přístroje nespojí automaticky, vyberte na televizi zdroj signálu tlačítko »source« se (šipkou) a zvolte ze seznamu zkratku, kterou na je použitá zdířka označena zadní straně televize (může to být podle zvoleného kabelu HDMIHDMI, SCART Ext., AV. Pokud televizi je stejných zdířek na více, jsou rozlišeny číslicí).

Nyní se na televizi zobrazí úvodní obrazovka set-top boxu a vy můžete odložit ovladač televize, který vám bude sloužit už jen k zapínání a vypínání obrazovky a nastavení hlasitosti. Ostatní už obstará ovladač set-top boxu. Na úvodní obrazovce v angličtině (Welcome) pomocí šipek zvolíte ze seznamu region a jazyk (language – český), sjedete na OK a stiskem OK na ovladači potvrdíte volbu.
Nyní se na televizi zobrazí úvodní obrazovka set-top boxu a vy můžete odložit ovladač televize, který vám bude sloužit už jen k zapínání a vypínání obrazovky a nastavení hlasitosti. Ostatní už obstará ovladač set-top boxu. Na úvodní obrazovce v angličtině (Welcome) pomocí šipek zvolíte ze seznamu region a jazyk (language – český), sjedete na OK a stiskem OK na ovladači potvrdíte volbu.

Ladění kanálů začne probíhat automaticky.
Ladění kanálů začne probíhat automaticky.

A je naladěno. Kanál vysílaný v dvb-T2 poznáte podle zkratky T2 za názvem kanálu.
A je naladěno. Kanál vysílaný v dvb-T2 poznáte podle zkratky T2 za názvem kanálu.

Jak přeladit kanály?

Když budete potřebovat kanály přeladit, nebo ladění automaticky nezačne, stiskem tlačítka MENU na ovladači se dostanete do nabídky, kde se pohybujete tlačítky NAHORU a DOLŮ. Najdete položku Instalace (Installation), tlačítkem DOPRAVA otevřete vnořené menu, v něm vyberete automatické ladění (auto scan) a potvrdíte stiskem tlačítka OK.

POZOR! Ovladačem na televizi miřte na televizi a ovladačem na set-top box miřte na set-top box.