„Aby se jednalo o sexuální obtěžování, musí nežádoucí chování dosáhnout určité intenzity, a to jak z hlediska obecné morálky uznávané na konkrétním pracovišti, tak ze strany zaměstnance,“ vysvětluje advokát Roman Moussawi.

Každý má trochu jiné vnímání toho, co je ještě vhodné, a co už ne. „Co opravdu sexuální obtěžování je, je situace, kdy zaměstnavatel podmíní například postup nebo nějakou výhodu v práci tím, že mu ze strany zaměstnance bude poskytnuta nějaká sexuální služba. Prostě zásada »něco za něco«,“ dodává Moussawi.

Druhy sexuálního obtěžování

Zákoník práce mluví jasně. Aby se jednalo o obtěžování, muselo by se s vámi zacházet hůř než s vaším kolegou opačného pohlaví na stejné pozici, a navíc by tohle chování muselo snižovat vaši důstojnost a být zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé. A ještě navíc musí mít spojitost se sexem. Nezáleží ale na tom, jestli vás někdo obtěžuje slovně nebo fyzicky.

Protislužba

Pokud si musíte udržet práci nebo postoupit v kariéře a za to si musíte od kohokoli na oplátku nechat něco líbit.

Nepřátelství

Obtěžování vám znepříjemňuje nebo ztěžuje práci, pracovní prostředí je nepřátelské a pokořující (sexuální nápisy, pornografické plakáty apod.).

VIDEO: Svérázná kampaň proti sexuálnímu obtěžování: Ne znamená ne!

Video
délka: 00:19.46

Svérázná kampaň proti sexuálnímu obtěžování: Ne znamená ne! youtube

Fotogalerie
5 fotografií