Co se vlastně od 1. května změní

Pro občany Česka se zcela otevře německý a rakouský pracovní trh. Dosud bylo nutné mít pracovní povolení. Teď veškerá omezení padla a při uzavření pracovního poměru bude záležet jen na domluvě s německým či rakouským zaměstnavatelem.

Jak mám postupovat, když chci pracovat v Německu nebo Rakousku?

Informace o volných pracovních místech v zahraničí nabízí databáze EURES. Aktuálně teď nabízí v Německu více než 370 tisíc volných míst a více než 35 tisíc míst v Rakousku. Výhodou je, že jsou prověřené místními úřady a je tak podstatně menší riziko, že naletíte podvodníkům. Kromě toho můžete práci hledat i přes pracovní agentury nebo na internetu.

Když je pracovní trh otevřený, musím ještě vůbec vyplňovat nějaké formuláře?

Po příjezdu do Německa či Rakouska musíte nahlásit místo pobytu u příslušného přihlašovacího úřadu (zpravidla obecní úřad nebo magistrát). Více informací je na www.eures.cz, http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/rakousko/, http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/nemecko/.

Co je potřeba si vyřídit ohledně sociálního pojištění?

To, že jste v ČR ukončili zaměstnání, nahlásí příslušné správě sociálního zabezpečení váš bývalý zaměstnavatel. V Německu nebo Rakousku vás pak do systému sociálního pojištění přihlásí zase až váš nový zaměstnavatel.

Jak je to se zdravotním pojištěním?

Pojištění můžete být pouze v jednom státě. V Česku se proto odhlaste ze systému zdravotního pojištění od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí. Po návratu však musíte doložit, že jste si zdravotní pojištění platili v zahraničí, a to formulářem E104.

Pokud budete pracovat v Německu nebo Rakousku, ale bydlet v Česku, požádejte pojišťovnu v dané zemi o vystavení formuláře E106. Česká zdravotní pojišťovna, u které jste dosud byli registrováni, vám vystaví kartičku, díky které budete mít i nadále v Česku stejná práva jako ostatní pojištěnci.

Mám si dát na něco pozor při podpisu pracovní smlouvy?

I když třeba v Rakousku je možné uzavřít pracovní smlouvu ústně, odborníci doporučují písemné uzavření pracovní smlouvy. Ta musí obsahovat nejdůležitější body pracovního vztahu a řídí se  právními předpisy dané země.

Započítává se mi doba odpracovaná v zahraničí do odpracovaných let na důchod?

Pokud za vás zaměstnavatel odvádí důchodové pojištění, pak se doba odpracovaná v zahraničí počítá do odpracovaných let. Není potřeba dokládat žádný formulář. Po podání žádosti o starobní důchod si příslušný úřad (např. Česká správa sociálního zabezpečení) sám vyžádá od zahraničního úřadu informace o důchodovém pojištění. Rozhodně si ale pečlivě uschovejte všechny doklady o své práci a pojištění – pracovní smlouvy, zápočtové listy, výplatní pásky, číslo pojištěnce apod.

Co když o práci přijdu? Mám nárok na podporu, i když jsem pracoval v zahraničí?

Pokud v Rakousku či Německu přijdete o práci, máte dvě možnosti. Buď se zaevidujete u služeb zaměstnanosti v zemi, kde jste naposledy pracovali a požádáte o dávky v nezaměstnanosti tam, nebo se vrátíte a zaevidujete se na úřadu práce v ČR. V tomto případě budete potřebovat ze zahraničí potvrzený formulář E301 (nebo nově přenositelný dokument U1), který dokládá doby pojištění získané zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností. Úřad práce může prověřovat,  zda u vás bylo zachováno bydliště (tzv. centrum zájmu) v ČR. Pokud vám bydliště uzná, doby pojištění získané v ČR a v zahraničí se sečtou. Podle českých právních předpisů totiž musíte získat za poslední tři roky zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň  dvanácti měsíců. Když tuto podmínku nesplníte, nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne.

Pokud budete žádat o dávky v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání, pro nárok na dávky musíte splnit podmínky podle právních předpisů dané země.  Podrobnější informace najdete na: www.eures.cz/e301.

Hledám práci přes agenturu. Kolik mě to bude stát?

Nic. Soukromé agentury práce od vás nesmí požadovat peníze za zprostředkování práce. Agentuře totiž platí zaměstnavatel za to, že vás sehnala. Agentura vám ale může naúčtovat např. jízdenku na autobus do Německa, nebo chtít peníze za ubytování, které pro vás zařídila. Seznam registrovaných agentur práce v ČR - http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace/

Jsem nezaměstnaný a rád bych šel pracovat do Německa nebo Rakouska. Chci tam vyjet a porozhlédnout se pro práci. Jak to bude s podporou?

Pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti, můžete požádat úřad práce, aby vám ji vyplácel do jiné země  EU/EHP či Švýcarska za následujících podmínek:

-před svým odjezdem musíte být zapsáni do evidence uchazečů o zaměstnání minimálně čtyři týdny poté, co jste se stali nezaměstnanými

-nejpozději do sedmi dnů po odjezdu z ČR se musíte nahlásit do evidence služeb zaměstnanosti státu, do kterého přijedete

-nárok na dávky v nezaměstnanosti budete mít tři měsíce ode dne, kdy jste přestali být  v evidenci úřadu práce v ČR. V určitých případech lze lhůtu prodloužit, nejvýše však na šest měsíců.

-pokud o transfer podpory požádáte a úřad práce vaší žádosti vyhoví, dostanete přenositelný dokument U2 (popř. E303), který v průběhu 7 dnů pak musíte  předat na německém nebo rakouském pracovním úřadu v den vaší registrace. Více viz www.eures.cz/e301

Je už tedy možné pracovat bez omezení ve všech zemích EU?

Německo a Rakousko si stanovily jako ochrannou podmínku sedmiletou, tedy nejdelší možnou dobu přechodného období. Jsou to poslední dvě země EU, které využily maximální možnou délku přechodného období zamezující volnému pohybu pracovní síly. Podobně jako Česku se letos v květnu otevře německý a rakouský pracovní trh pro dalších sedm států EU, které vstoupily do EU 1. 5. 2004. Je to Polsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko.