Nezáleží, jestli chcete vybudovat nové místo pro relaxaci, kulturu či prostor, kde bude možné se setkávat. Také můžete vysadit stromovou alej, postavit nový herní prvek na hřišti, nebo zřídit pěknou městskou louku. Fantazii se meze nekladou. Šanci má opravdu každý.

Tato nová grantová výzva Proměň své město od Nadace Proměny Karla Komárka má jediný cíl ­– pomoci vám se záměrem, který máte a který zpříjemní život lidem ve vašem městě. Výzva totiž cílí na proměny míst ve veřejném prostoru se zapojením místních komunit, tedy i na vás a vaše přátele.

O podporu mohou žádat neziskové organizace z celé České republiky a podpořeno může být až 6 iniciativ, které na svůj projekt mohou získat až 200 000 Kč. Uzávěrka pro podání žádostí je 31. 12. 2020. Tak neváhejte, sepište svůj plán a zašlete ho do Nadace Proměny Karla Komárka.

Autor: Nadace Proměny Karla Komárka

Je to jednoduché

Ano, zažádat o tento grant je opravdu snadné! On-line formulář žádosti a další užitečné informace najdete na www.promensvemesto.cz. Formulář stačí vyplnit a zaslat zpět. Pokud si nebudete vědět rady nebo budete chtít více poradit, neváhejte se s dotazy na nadaci obrátit.

Autor: Nadace Proměny Karla Komárka

Měnit místa společně? Ano, to je cesta!

Nadace se v programu Proměň své město zaměřuje na podporu lidí, kteří usilují o změnu svého města k lepšímu. Může přitom jít o trvalou, ale i dočasnou fyzickou proměnu veřejného prostoru. Podpora nadace tak směřuje nejen na samotnou proměnu konkrétního místa, ale i rozvoj dovedností lidí v řízení projektu, PR a fundraisingu.  

V programu Proměň své město si nadace klade za cíl podpořit nové metody a přístupy směřující k zapojení komunit a spolků, přispět k rozšíření povědomí o významu životního prostředí pro společnost a přinášet nové pohledy na veřejný prostor.

Autor: Nadace Proměny Karla Komárka

Pohled do historie Nadace Proměny Karla Komárka

Za 14 let činnosti nadace pomohla s proměnou 6 městských parků a 17 zahrad mateřských škol po celé České republice. Podpořila 15 občanských iniciativ v jejich cestě za lepším životem ve městech. Mezi příjemce podpory rozdělila částku 133 milionů korun. Navíc lidem, kteří za podpořenými projekty stojí, kromě finančního příspěvku poskytla také odborné poradenství a oporu v jejich úsilí o změnu místa, kde žijí.