Po nehodě se manželka pana Igora obrátila na pojišťovnu právní ochrany D.A.S. a ta se začala zabývat právními kroky k uplatnění všech nároků. Vyžádala si podklady od Policie ČR a kontaktovala pojišťovnu. Co se zavinění nehody týče, byla věc jasná – proti bezohlednému řidiči byla podána obžaloba pro těžké ublížení na zdraví, za které byl následně i odsouzen.

Musela přijít žaloba

Po čtyřech měsících a mnoha operacích byl pan Igor propuštěn do domácího ošetřování. Dříve živitel rodiny, nyní neschopný postarat se sám o sebe. Postupně byly uplatněny všechny nároky, na které měl právo. Protože bylo zdraví pana Igora trvale poškozené, nechal si vypracovat i znalecký posudek pro určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění. Celková výše uplatněných nároků lehce přesáhla částku 6 000 0000 korun. Jelikož pojišťovna odmítla vše vyplatit v plné výši, D.A.S. pověřila spolupracující advokátku, aby podala žalobu. Soud se podařilo po několika letech vyhrát. Následně pan Igor ještě uplatnil nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti s opakovanou výplatou do budoucna. Zde už se pojišťovna nevykrucovala a nárok uznala jako oprávněný.

Spory o náhradu újmy na zdraví patří mezi ty nejsložitější a nejnákladnější. V takových případech je nezbytné, aby na vaší straně stál silný a zkušený partner, který vám zajistí profesionální a odbornou pomoc.

Autor: DAS Rechtsschutz AG pobočka pro ČR

www.das.cz

info@das.cz | 267 990 711