Spojením vznikla pojišťovna s 900 prodejními místy, což uvítají klienti dříve samostatné Generali, která disponovala 300 pobočkami. Generali Českou pojišťovnu vede Roman Juráš, který před spojením byl generálním ředitelem a předsedou představenstva České pojišťovny. Díky spojení pod jednu značku se má rozšířit nabídka produktů nejen pro běžné občany, ale i pro klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik i zemědělství. "Díky spojení aktivit dvou silných a úspěšných pojišťoven nabídneme klientům nejširší produktové portfolio, ještě kvalitnější služby, lepší dostupnost a rychlejší likvidaci pojistných událostí," řekl Luciano Cirina, generální ředitel Generali CEE Holdingu, pod který Generali Česká pojišťovna patří.

Jak šel čas s Českou pojišťovnou

Začátky České pojišťovny (ČP) lze dohledat až k roku 1827, kdy byla založená První česká vzájemná pojišťovna, kterou pak v roce 1945 znárodnil stát. V roce 1948 vznikl monopolní národní podnik Československá pojišťovna. Jakmile se Československo transformovalo ve federativní stát, došlo k rozdělení na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. V roce 1971 vzniklo logo ČP, které společnost používala až do roku 2019. Novodobá historie České pojišťovny začala 1. května 1992, kdy vznikla akciová společnost. Od roku 2015 je italská Generali 100% vlastníkem. Před sloučením pod hlavičku jednotné značky Generali Česká pojišťovna disponovala ČP 21% podílem na pojistném trhu.

Italská Generali

Generali původně vznikla v Itálii v roce 1831, přičemž svou první pobočku v Praze otevřelo rok nato. V současnosti působí ve více než 60 zemích a s 61 miliony klientů patří mezi největší světové pojišťovny. Stále významnější pozici získává i na trzích Asie a Latinské Ameriky. Před spojením s Českou pojišťovnou měla téměř 7% podíl, čímž jí v Česku patřilo šesté místo na pojistném trhu.