Odpovídala Mgr. Iveta Novotná, Vaše výživné.cz

Mám 6letého syna, bývalý přítel mi posílá alimenty, ale jen tak, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Co můžu proti tomu dělat?

„Dluh je možné řešit exekuční cestou, a to zcela zdarma prostřednictvím asistenčních programů. Upozorněte bývalého přítele, že na něj můžete podat exekuci, a pokud ani po této výzvě nezačne platit pravidelně, máte možnost se na nás obrátit. Zaregistrujte se na www.vasevyzivne. cz, spojí se s vámi náš odborný konzultant, společně celou situaci proberete a bezplatně vás propojí s advokátní kanceláří, kde vyhotoví návrh na nařízení exekuce. Poté advokát předá tento návrh soudu.“

Rozcházíme se s partnerem, je zapsaný v rodném listě, ale nejsme manželé. Mám nárok na výživné?

„Nejdříve požádejte u soudu o svěření dítěte do péče. V tu chvíli soud rozhodne i o výši výživného a potom můžete po bývalém partnerovi nárokovat výživné.“

Podle čeho se stanovuje výše výživného?

„Každý soudce rozhoduje individuálně, ale měl by vycházet z doporučení stanoveného tabulkami ministerstva spravedlnosti, kde je přímo napsané, kolik procent z čistého příjmu by mělo náležet dítěti každý měsíc, s ohledem na majetkoprávní poměry obou rodičů.“

Bývalý manžel dluží mému již plnoletému synovi výživné. Může to vymáhat sám syn?

„Ano, samozřejmě. Pokud jste to zatím neřešili formou soudu nebo exekuce, tak je již na vašem plnoletém synovi, aby celou věc řešil. Je možné se obrátit na soud, který rozsudek o výživném vydal, nebo na asistenční program. Také je možné řešit dluh exekuční cestou. V rámci exekuce se exekutor zaměřuje na celkový majetek. Dlužníkovi může nechat zabavit i řidičské oprávnění. To je nejefektivnější způsob, jak dluhy na výživném řešit.“

Odpovídal prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer

Zvažujeme podání žaloby na vrácení daru pro nevděk. Máme do toho jít? Dcera dostala pozemek od mých rodičů. Darovala manželovi půlku pozemku kvůli hypotéce. Nyní se rozvádí a manžel nás nechce vyplatit, také nám vyhrožuje.

„Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zřejmě porušil dobré mravy, máte možnost podat odvolání na darování daru. Dcera musí podat výzvu k jeho vrácení. Výzva může být obsažena v žalobě, ve které vylíčí rozhodné skutečnosti, proč tak činí. Je pravda, že obecně moc případů, kdy by soud rozhodl pro vrácení daru, není. Většinou se jedná o případy v rodině. Ale nejde dopředu předjímat, jak by soud rozhodl ve vašem případě.“ 

Je nějaký limit, kdy mohu požadovat dar zpátky?

„Dar můžete požadovat zpátky ve dvou případech. A sice pokud jste v nouzi nebo pokud se k vám obdarovaný choval nevděčně a zjevně porušil dobré mravy, a pokud mu toto chování neprominete, můžete odstoupit od darovací smlouvy a požadovat, aby vám vrátil celý dar.“

Odpovídala psycholožka MUDr. Radana Rovena Štěpánková

Vánoce si užívám a nestresuji se, ale moje maminka při nich naopak vyšiluje, všechno potřebuje mít dokonalé a každý rok se kvůli tomu pohádáme. Jak jí mám vysvětlit, aby se nestresovala a svátky se obešly bez hádek?

„Zkuste si s maminkou v klidu promluvit, třeba ještě teď před Vánocemi. Řekněte jí, co konkrétně byste si přála změnit, a ptejte se a naslouchejte, co se třeba nelíbí na vašem chování jí. Je důležité ve vyjadřování používat formulace, ve kterých pojmenujete to, co cítíte. Není vhodné používat formulace typu: Ty jsi nemožná. Spíše se je třeba zeptat, proč je to pro ni tak důležité.“

Už spoustu let se scházíme na Vánoce s celou mojí rodinou a manžela to nebaví. Nechce chodit ani na rodinné oslavy. Musím ho neustále přemlouvat. Jsem z toho ve stresu. Co s tím?

„I z mého pohledu je vhodné rodinné vztahy udržovat, ale nelze člověka nutit »násilím«. To, jestli půjde, nechte na něm, nejde o život a je zbytečné se kvůli tomu stresovat. Nejste zodpovědná za chování ostatních lidí. Propusťte to vnitřní napětí a možná se uvolní i manželovo chování.“

VIDEO: Jak se Asociace neúplných rodin staví k legislativním návrhům v oblasti dlužného výživného?

Video
délka: 04:35.29

Jak se Asociace neúplných rodin staví k legislativním návrhům v oblasti dlužného výživného Andrea Ulagová, Blesk